Det bliver allertidligst til november, at beboerne i Gellerupparken og Toveshøj skal stemme om den endelige aftale om en helhedsplan. Det står fast, efter at den politiske styregruppe på sit møde den 3. juni vedtog en revideret tids- og procesplan, som forlænger forhandlingerne med endnu et par måneder.

Resultatet af forårets høringsperiode viste, at der i alt er kommet 101 høringssvar:

  • en bemærkning fra en myndighed,
  • ni bemærkninger fra diverse firmaer, foreninger samt fællesråd,
  • 46 sms’er,
  • 41 indlæg fra privatpersoner
  • og fire underskriftsindsamlinger med i alt 2358 underskrifter.

Behandling af svarene
Det er behandlingen af mange svar, som trækker tiden ud. De emner, som svarene berører, bliver hver for sig lagt ud til de respektiver kommunale afdelinger til faglig vurdering og stillingtagen for eksempel i Trafik og Veje vedrørende trafikspørgsmål og Natur og Miljø vedrørende naturspørgsmål.

Endelig vil der også være en del emner, der skal behandles overordnet og politisk.
Nyt møde til august
Næste møde i den politiske styregruppe er aftalt til at finde sted mandag den 30. august, og derefter skal den endelig aftale kunne falde på plads på et politisk styregruppemøde, der holdes efter efterårsferien.
Det er den endelig aftale, som beboerne i de to afdelingerne skal stemme om, og som også skal vedtages i boligforeningens repræsentantskab samt i Århus
Kommune, før helhedsplanen er en realitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.