Fra 2002 til 2007 blev brugt 120 mill. kr. betalt af EU og Århus Kommune på en helhedsorienteret social og økonomisk indsats i Vestbyen.
Indsatsen var et led i EU’s Urban II Program med indsatser i flere europæiske lande. Vestbyen havde gjort sig ’fortjent’ til at deltage, fordi Gellerup, Hasle og Herredsvang i 2000 var Danmarks fattigste bydel.
Job, resurser og integration
Formålet var at skabe kompetencer og job, styrke sociale og organisatoriske resurser og at øge integration gennem fritid og kultur.
Den århusianske del af Urbanprogrammet sluttede med en publikation. Heri rettes en tak til de aktive borgere i Vestbyen for "— ideer og engagement, som satte Vestbyen i bevægelse, og gjorde Urbanprogrammet til en succes".
Borgmester Nicolai Wammen skriver i publikationen: "Århus Byråd vil fortsat være sig sit ansvar bevidst over for Vestbyen og andre udsatte bydele. Vi ønsker at fastholde den opbyggede tillid imellem borgere, andre aktører lokalt og det kommunale system, så vi i fællesskab kan fortsætte arbejde med at skabe et helt Århus".
Er Vestbyen stadig i bevægelse?
2½ år er gået, siden Urbanprogrammet ophørte med at bidrage til at sætte Vestbyen i bevægelse. Er Vestbyen stadig i bevægelse? Har Programmet sat sig varige spor?
Det vil aarhusvest.dk se på i denne sommer.
Vi vil i en artikelserie sætte fokus på, hvordan det er gået med nogle af de 69 projekter, Urbanprogrammet støttede eller satte i værk. Nogle lever i bedst velgående. Andre lever, men under anden form eller med andet indhold. Og atter andre har ikke klaret hverdagen efter Urbanprogrammets afslutning.
Følg med i sommerserien. Og giv din mening til kende i debatten på aarhusvest.dk: Er Vestbyen stadig i bevægelse? – og hvor bevæger Vestbyen sig hen? 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.