Kompetencer og job var et af de overordnede målsætninger for Urbanprogrammet i Vestbyen: "Målet for denne indsats har været at øge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem udvikling af jobmulighederne og opkvalificering af bydelens ledige, både de ressourcestærke og dem med nedsat arbejdsevne."
Alternative metoder for job og uddannelse
Det fremgår i Urbanpublikationen ’En bydel blev sat i bevægelse’ (side 75). Publikationen omtaler konkret ’Jobkomite’ (side 38-39), som var "… et beskæftigelsesprojekt uden for det officielle system, der med alternative metoder forsøger at hjælpe arbejdsløse til at finde et job eller komme i gang med en uddannelse."
Urbanprojektet Jobkomite stoppet
Jobkomite, som havde til huse i Bazar Vest, løb ind i interne vanskeligheder og eksisterer ikke længere.
I Jobkomite’s lokaler i Bazar Vest startede Shaqo i 2006 på initiativ af Somali Community med støtte i et år fra EU’s Socialfond. For to et halvt år siden flyttede Shaqo i City Vest med en toårig bevilling fra Beskæftigelsesministeriets Arbejdsmarkedsstyrelse. Den bevilling blev forlænget indtil sommeren 2010.
Shaqo på vippen
Shaqo’s utrættelige leder Mulki Hussein siger, at Shaqo lukker i juli måned. "Men vi er tilbage i august med ’Ny Shaqo’," forsikrer Mulki Hussein optimistisk. Selv om hun ikke ved, på hvilket økonomisk grundlag Shaqo genopstår. I hvert fald er der endnu ikke svaret nej på alle ansøgninger.
Shaqo Junior har bevilling til februar
Shaqo Junior under Ghassan Hassoun’s ledelse udsprang af et behov for en mere uddannelsesorienteret indsats over for unge. Shaqo Junior er økonomisk funderet på en bevilling fra Det regionale Beskæftigelsesråd indtil udgangen af januar 2011.
Selv om Shaqo er det somaliske ord for arbejde, henvender både Shaqo og Shaqo Junior sig til alle med en anden etnisk oprindelse end dansk.
Livsværkstederne har opnået en driftsbevilling
Som Shaqo har Shaqo Junior også lokaler i City Vest. Nærmeste nabo over Føtex er Livsværkstederne med også et beskæftigelsesmæssigt sigte. I dette tilfælde rettet mod alle voksne, uanset hvor stor afstanden til arbejdsmarkedet føles eller er for den enkelte bruger af Livsværkstederne. Modsat Shaqo og Shaqo Junior har Livsværkstederne en kommunal driftsbevilling til en del af sine aktiviteter.
Særlige behov i Vestbyen? – fortsat?
Urbanpublikationen konkluderer: "Ledigheden er strukturel i Vestbyen, og det er ikke nok at arbejde med det enkelte individ. De ledige skal have fornemmelse af, at de ikke er alene – og have rollemodeller. Og i den situation er det en fordel at være en del af et fællesskab og have et sted at gå hen." (side 39).
Livsværkstederne startede i 2000, altså før Urbanprogrammet. Initiativer fra Urbanperioden 2002-2007 til at styrke kompetencer og job er i fare for ikke at kunne – med borgmester Nicolai Wammens ord – "fortsætte arbejdet med at skabe et helt Århus." (Urbanpublikationen side 5).  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.