Urbanprogrammet satte med projekt ’Tid til familie’ fokus på ældre flygtninge og indvandrere, der ofte føler sig ensomme og isolerede i det danske samfund.
Hensigten var at forbedre vilkårene for de ældre ved at styrke båndene mellem de ældre og deres familier.
Med det for øje fandt projektet frem til ildsjæle i områderne og uddannede dem til frivillige mentorer for de ældre.
Fungerede i projektperioden
Ifølge Urban-publikationen ’En bydel blev sat i bevægelse’ fokuserede ’Tid til familie’ på tre etniske grupper, nemlig iranere, somalier og vietnamesere.
Initiativet fører til en ugentlig iransk cafe på Lokalcenter Toftegården i Herredsvang, til dannelsen af foreningen Somalisk Senior Gruppe med fredagsmøder i Gellerup Lokalcenter og arrangementer for vietnamesiske ældre på Hasle Lokalecenter.
Ved Urban-programmets afslutning i 2007 "— mødes de ældre iranere, somaliere og vietnamesere fortsat ugentligt, og også mentor ordningen fungerer i bedste velgående."
Tom kalender og stoppet samarbejde
Slår man nu to et halvt år år efter Urbanprogrammets afslutning op på www.tidtilfamilie.dk, så er siden nede. 
Maria Arianfar er stadig aktiv som frivillig i den iranske del af ’Tid til familie’. Til aarhusvest.dk siger hun i maj i år, at samarbejdet i projektet stoppede på grund af arbejdspres og mangel på frivillige. "Men trods vanskeligheder valgte jeg at fortsætte mit eget hold for iranere."
Ifølge Maria Arianfar er behovet for at bringe ældre sammen om en mere aktiv alderdom fortsat til stede.
Også søgningen til Livsværkstederne ser ud til at bekræfte behov for at tænke på ældre med indvandrer- eller flygtningebaggrund.
Urbanprogrammet satte med ’Tid til familie’ Vestbyen i bevægelse i forhold til ældre flygtninge og indvandrere. Men her kniber det åbenbart med at holde bevægelsen i gang uden projektmidler og alene på frivillig basis.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.