Da ideerne til helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj startede under Urbanprogrammet hed det plan ’8220 år 2020’.
Nogle vil måske huske et ægte beduintelt på rundtur i Gellerup og Midtbyen. Det handlede især om et nyt bygadeprojekt gennem Gellerupparken, og beduinteltet var ramme om både information og borgerinddragelse.
En boligblok og en kop kaffe
Det fremgår af publikationen ’En bydel blev sat i bevægelse’, at formålet er at ændre Gellerup fra boligområde til bydel (side 34-35). Det siges ved afslutningen af Urbanprogrammet i 2007, at skal projektet lykkes, "— kræver det bl.a. at nogle af stuelejlighederne i Gellerupparkens boligblokke bliver ledige for at skabe rum til butikker, kontorer osv. – og det er endda på tale at nedrive en boligblok for at skabe mere plads i bygaden."
Men så skulle det også ifølge ’En bydel blev sat i bevægelse’ være muligt at købe sig en kop kaffe sammen med vennerne efter kl. 18.
’8220 år 2020’ er blevet til ’Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj’, – eller slet og ret ’Helhedsplanen’.’
Inddragelse af beboere
I en kommentar hæfter borgmester Nicolai Wammen sig ved helhedsplanens oprindelse i Urbanprogrammet: "Urban-projektet satte en social udvikling i gang med fokus på inddragelse af beboerne i området. Den udvikling kombinerer vi nu med radikale fysiske forandringer for dermed at ændre Gellerup og Toveshøj fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel."
Nicolai Wammen ser arbejdet med helhedsplanen som en direkte opfølgning af Urbanprogrammets borgerinddragelse: "Urban-projektet har videreudviklet hele tankesættet om borgerinddragelse og empowerment. Denne ide er blevet brugt aktivt i forbindelse med helhedsplan Gellerup."
"For at få det bedste bud på en dispositionsplan har der i efteråret 2008 været afholdt et parallelopdrag. Her har fire rådgivergrupper givet hvert deres bud på, hvordan Gellerup og Toveshøj skal se ud i fremtiden. Der har i processen været afholdt fire workshops, hvor både borgere, politikere og rådgivere har deltaget. Det arbejde, der her blev sat i gang, lever videre i arbejdet med helhedsplanen og i den dispositionsplan for området, der har været til høring i foråret, ligesom en række af de konkrete forslag, der kom på møderne, indgår i dispositionsplanen."
Globus1
Men Nicolai Wammen mener, at vi kan se en række andre konkrete spor efter Urbanprogrammet. Ikke mindst glæder han sig over Globus 1 som et af de mest synlige og konkrete resultater af Urban-programmet: "Globus 1 fungerer i dag som samlingspunkt og formår at trække folk til området." 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.