Vejledningscenter for Uddannelse og Arbejde (VCUA) startede, mens Urbanprogrammet arbejdede for at sætte Vestbyen i bevægelse.
Her syv år efter Vejledningscentrets start finder vi stadig centret på Dorthesvej 23 i Gellerupparken. Det økonomiske grundlag er en projektbevilling med bidrag fra den almene boligsektors Landsbyggefond, Integrationsministeriet og Brabrand Boligforening. Projektbevillingen udløber med udgangen af 2010.
Flere søger vejledning
Ahmad El-Ahmad oplyser, at Centret i 2009 havde kontakt med 220 fra målgruppen i alderen 14-25 år: "Men i det første halvår af 2010 er vi allerede oppe på 170, hvoraf de 130 er nye." Heraf kommer omkring 70 procent fra Gellerup, 10 procent fra Hasle og lidt under 10 procent fra Viby. Etniske danskere er velkomne, men udgør en meget lille andel.
Den stigende tilgang tilskriver Ahmad El-Ahmad sammen med Iman Jacoub øget kendskab og tillid til vejledningscentret i lokalområdet, succeshistorier og erfaringer hos unge og deres forældre med at kunne få samtale om problemer, svar på spørgsmål og hjælp til at klare vanskeligheder.
Uafhængigt karrierecenter?
Vejledningscentret blev igangsat som projekt i forventning om at blive forankret kommunalt. Den mulighed vil Ahmad El-Ahmad ikke udelukke, men for Centrets styregruppe og baggrundsgruppe er uafhængighed en forudsætning for succes. Arbejdet med at søge fonde om nye projektmidler er gået i gang. Baseret på nye indsatsområder.
"Vi forestiller os en fremtid som ’karrierecenter’, hvor vi lægger vægt på uddannelsens sammenhænge med job, arbejdsliv og familieliv," forklarer Ahmad El-Ahmad, "og hvor vi lægger vægt på, at der er brug for karriereplanlægning, uanset om du vil være advokat eller håndværker."
"Reaktioner fra området fortæller os, at der er et stort behov for centret," siger Iman Jacoub. Hun peger desuden på behov for indsats for at bringe unge mødre tilbage til et arbejdsliv.
Rollemodeller og succeshistorier
Ud over tre professionelle vejledere råder Vejledningscentret over 100 unge rollemodeller og 60 frivillige forældre. Rollemodeller fra Vejledningscentret har i juni vundet en andenpris i en landsdækkende projektkonkurrence.
Ud fra devisen, at succes avler succes, arbejder Centret bevidst med afsmitning og selvforstærkende effekt af gode historier som motivationsfaktor. Og forbilleder skal konkret vise unge og forældre, at vanskeligheder kan overvindes.
Belønning er vigtig. Og Iman Jacoub glæder sig over, at det er blevet almindeligt i Gellerup at feste for børn, der opnår et uddannelsesmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.