Er du forvirret over de mange forskellige aktiviteter og aktører i Gellerup-området? Ja, så er du ikke den eneste, da der sker rigtig meget i området, og aktørerne er mange.
Meget af det, der sker, koordineres gennem Samvirket for Gellerup og Toveshøj, og samvirket har nu åbnet hjemmesiden www.samvirket.dk
Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et frivilligt netværk mellem foreninger, myndigheder og ildsjæle. Fordelen er, at meget kan sættes i værk via dette netværk, og man undgår overlap.
Samvirket mødes hvert kvartal, og her giver blandt andet kommunen og politiet en status på, hvordan det står til i området, set med "officielle" øjne. Mødedeltagerne hører om nye aktiviteter og kan understøtte dem eller nedsætte grupper til at tage sig af nye gøremål. En forening eller institution i Gellerup-området er i fokus på hvert møde og fortæller grundigt om sit arbejde. 
Hidtil har det nok været svært for både almindelige beboere og frivillige at få det store overblik, men det sørger hjemmesiden nu for. Alle referater fra kvartalsmøder lægges ud, og det er nemt at kontakte de aktive.
Hverken formand eller adresse
Samvirket har også to sekretærer, der repræsenterer henholdsvis kommunen og foreningslivet. For tiden er det Helle Hansen fra kommunens nye Hotspot-afdeling og Pia Jakobsen, som er netværkskoordinator i Brabrand Boligforening.
Der er ingen fast adresse i Samvirket – og heller ikke nogen formand. Til gengæld er der en styregruppe, og den består i år af:

    * Inge Kjærgaard (Familietilbud Vest, Århus Kommune)
    * Anders Glahn (Leder af  Fritid/ungdom området 11, Århus Kommune)
    * Jesper Lund Madsen (Skoleleder Toveshøj, Århus Kommune)
    * Marianne Kjeldgaard Rossen (repræsentant afd. 4 – Gellerupparken)
    * Troels Bo Knudsen (repræsentant afd. 5 – Toveshøj)
    * Ilham Mohammed (FamilieNetværk)
    * Ahmad El Ahmad (Arabisk Kulturforening)
    * Anett Sällsäter Christiansen (FamilieNetværk)
    * Abdullahi Ali Hassan (Sportsforeningen 06)
    * Verner Karkov (Livsværkstederne)
www.samvirket.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.