Boligforeningerne i Viby og Højbjerg samarbejder allerede og har siden 2006 haft Alboa som fælles administrationsselskab. Måske tager de nu skridtet videre og fusionerer til en fælles boligforening, og den tredje mindre part i Alboa, Bo & Liv, kan også vælge at gå med.
Momsen spøger og presser boligforeningerne til en snarlig afgørelse. Fra 1. januar skal boligforeninger momses af alle udgifter til administration, hvis de har valgt at lægge administrationen ud i et fælles selskab.

Højbjerg mødes 19. august
Viby Andelsboligforenings repræsentantskabsmøde sagde i juni ja til at arbejde for en sammenlægning. Højbjerg Andelsboligforening skal 19. august holde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om det. I Bo & Liv har hovedbestyrelsen sagt ja til at deltage i udarbejdelsen af materiale om en fusion, men har ellers ikke taget stilling.

Siger de ja til at gå videre, skal både nedlæggelse af egne boligforeninger og oprettelse af en ny fælles forening besluttes i de demokratiske organer, og det kræver hektisk mødeaktivitet

Hvis de tre boligforeninger fusionerer til en ny boligforening, sparer de momsen. Direktør i Alboa, John Jensen, anslår beløbet til ikke mindre end 4 mio. kr. årligt, som man slipper for at betale i moms for administration, forbrugsregnskaber og byggesagshonorarer.

Bedre gennemskuelighed
”Ud over det økonomiske kan det også give en bedre gennemskuelighed at have en fælles boligforening med én bestyrelse. I dag skal nogle beslutninger igennem fire bestyrelser (tre boligforeninger plus Alboas egen bestyrelse), og det forvirrer en del beboere, at Alboa ikke er en boligforening, men en fælles administration,” siger John Jensen til borgerportalen og understreger, at der ikke pilles ved princippet om, at hver afdeling naturligvis er selvstændige og har egen økonomi.

Administrativt vil en fusion være ret enkel at gennemføre, da administrationerne i forvejen er samlet i Alboa.

”Vi har nok at se til med beslutningsprocessen, men hvis parterne siger ja, kan vi godt nå det til 1. januar. Der vil blot være en række praktiske forhold, som vi får på plads hen ad vejen,” siger John Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.