Ny Shaqo er startet. I de samme lokaler i City Vest, som i de seneste to år har huset Shaqo.
Formålet er stadig integration og jobformidling for flygtninge og indvandrere. Og målet er uddannelse eller job med henblik på selvforsørgelse.
Henvisning fra sagsbehandler
Det nye er, at adgangen til Ny Shaqo’s tilbud afhænger af henvisning fra en kommunal sagsbehandler. Når du henvender dig til Ny Shaqo, får du nu et brev i hånden, som du skal bringe med til den kommunale sagsbehandler. Hvis sagsbehandleren bevilger dig en ’enkeltplads’, kan du vende tilbage til Ny Shaqo og få hjælp til at starte et forløb med en plads på arbejdsmarkedet som mål.
Shaqo var i to år finansieret af en projektbevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ny Shaqo skal skaffe penge ved at sælge enkeltpladser til kommunen. Eller kommunerne, – for Ny Shaqo henvender sig ud over Århus Kommune også til Skanderborg Kommune.
Det økonomiske ansvar for Ny Shaqo ligger hos firmaet Akantus, som betaler udgifterne til primært huslejen i City Vest og lønnen til projektleder Mulki Hussein og chefkonsulent Birgit Munck, som udgør Ny Shaqo’s bemanding.
Første hold i gang
Mulki Hussein lægger ikke skjul på sin stolthed over, at Ny Shaqo er kommet godt i gang. Allerede nu starter et hold på fem et forløb på kommunalt betalte enkeltpladser. Det indebærer i første omgang et fagligt kursus i rengøring og introduktion til it. Men der vil også være fokus på eventuelle sprogproblemer, og på fornøden læring om det danske arbejdsmarked.
Og praktik er en vigtig ting for tilnærmelsen til arbejdsmarkedet. "I praktikken får du chancen for at overbevise en arbejdsgiver om dit værd," understreger Mulki Hussein, "og bliver det ikke umiddelbart til et job, kan det komme, hvis arbejdsgiveren senere får brug for medarbejdere, eller hvis arbejdsgiveren anbefaler dig i sit netværk. Om ikke andet giver praktik dig erfaring."
"Rengøring er et godt sted at starte", siger Mulki Hussein: "Udsigten til job og praktisk erfaring er rimeligt gode. Og så kan man altid senere begynde på en uddannelse til noget andet."
"Hvorfor eksisterer ikke" 
Men hvad siger ledige, der henvender sig til Ny Shaqo og får at vide, at de skal en tur omkring en kommunal sagsbehandler?
Svaret falder prompte fra Mulki Hussein: "De bliver forskrækkede og spørger hvorfor!"
"Så må jeg fortælle dem, at ’hvorfor’ ikke eksisterer," fortsætter Mulki Hussein med en afvæbnende latter: "Og jeg siger, at de skal skynde sig, inden reglerne bliver ændret, så de heller ikke længere har den mulighed."
"Der kommer hele tiden nye regler og oftest med forringelser. I stedet burde der være fokus på, hvordan der bedst ydes hjælp til at gøre mennesker uden arbejde selvforsørgende," slutter Mulki Hussein.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.