De udsatte boligområder i Vestbyen var i 2000 de fattigste i landet. Oven i det var en tredjedel af beboerne børn og unge under 20 år.
Her i sommeren 2010 foreligger en EU-evaluering af de 15 europæiske Urbanprogrammer fra 2002 til 2007, hvoraf Vestbyens Urbanprogram var den danske del.
Ingen tegn på opgør med fattigdom i Vestbyen
Evalueringen kan ikke dokumentere forbedringer af økonomiske forhold til Vestbyen. Aarhusvest.dk har spurgt analysemedarbejder Mette Jørgensen fra Det Boligsociale Fællessekretariet i Århus, hvordan det er gået i Vestbyen efter Urbanprogrammet.
Mette Jørgensen oplyser, at der kun er tal for gennemsnitindkomsten til og med 2007. Gennemsnitindkomsten steg i sidste del af Urbanperioden for nogle Vestbyområder mere end i Århus som helhed. Alligevel er den årlige gennemsnitsindkomst i Vestbyens udsatte bydele stadig op til 95.000 kr. mindre end indkomsten i hele Århus.
Og i perioden 2008-2010 stiger andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet mere i Vestbyen end i det øvrige Århus: Vestbyen virker mere sårbar over for krise end andre dele af Århus.
Mindre kriminalitet og mere fritidsaktivitet
Evalueringen viser glædeligt, at kriminalitet og misbrug falder i Vestbyens Urbanperiode. Og børns og unges deltagelse i aktiviteter stiger.
Mette Jørgensen har ikke tal for udviklingen i den samlede kriminalitet. Men hun oplyser, at antallet af unge sigtet for kriminalitet i Gellerup og Bispehaven også viser fald efter Urbanprogrammets afslutning. "Det er en relativt begrænset del af de unge, der render rundt og laver kriminalitet og ballade," konstaterer Mette Jørgensen tørt, "og der ser ikke ud til at blive flere af dem."
Ifølge Mette Jørgensen tyder undersøgelser på en sammenhæng mellem ’bekymrende skolefravær’ og ungdomskriminalitet.
Samtidig oplyser Mette Jørgensen, at Fællessekretariatet er i færd med at lægge op til en undersøgelse af børns og unges fritidsliv. Formålet er at kortlægge, hvor aktive i fritidstilbud og foreningsliv børn og unge i udsatte boligområder er, og hvilke barrierer der er for deres aktive deltagelse.
Stadig høj andel af børn og unge
Evalueringsrapporten hæfter sig ved en stigning i befolkningstallet i det århusianske Urbanområde med hele 20 procent fra 1985 til 2000. Mette Jørgensen fortæller, at befolkningstallet faldt fra 2008 til 2010 samtidigt med, at det steg i Århus som helhed.
Befolkningstilvæksten i Vestbyen er i øjeblikket bremset, og alderssammensætningen er forbedret med en lidt mindre andel af børn og unge.
Men her mere end et halvt år inde i det europæiske fattigdomsår er den udbredte fattigdom i Vestbyens udsatte bydele ikke synderligt begrænset. Og behov for opmærksomhed og indsats for den store andel af børn og unge er stadig lige stort.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.