Midt i den alvorlige situation, hvor Gellerup Højskole mangler tilladelse til at købe bygninger, har lederen Kasper Graarup valgt at sige op. Han er ude af højskolen 1. september og starter der nyt job som leder af værestedet Fontænehuset i Frederikshavn.
Det er dog ikke udelukkende de manglende tilladelser, der får ham til at sige op:
"Jeg har været med i højskoleprojektet i tre år, og jeg har 170 kilometer til arbejdet. De første par år gjorde det ikke noget, men det ER langt. I og med, at det har trukket ud med at starte højskoledriften, har jeg også tænkt, at det nok er på tide at finde noget andet," siger Kasper Graarup, der privat bor i Vrå i Nordjylland.
Hvis alt var gået glat…
"Hvis alt var gået glad med tilladelserne, ville du så være blevet?"

"Hvis alt var gået glat, var højskolen åbnet nu med de lange forløb, og så ville situationen også være en anden for mig. Men det er hypotetisk – virkeligheden er, at vi ikke er startet. Det slider selvfølgelig, og derfor er det måske en god ide også for højskolen, at der kommer nye kræfter til."
De seneste problemer for højskoleprojektet handler om, at højskolen ikke kan få lov at købe tre blokke på Hejredalskollegiet, fordi Socialministeriet skal godkende købet og indtil videre har afvist købsmodellen. En højskole skal eje sine bygninger – det er kravet.
Han har ikke haft titel af højskoleforstander, men projektleder, og der bliver ikke udnævnt nogen ny leder med det første. Den anden ansatte, Mette Marie Karlbjerg, fortsætter indtil videre.
Fortsat plan at ansætte forstander
Det er fortsat planen at opslå en forstanderstilling, men Kasper Graarup siger, at bestyrelsen nu vil afvente svaret på den anmodning, som Hejredalskollegiet skal sende til Socialministeriet om købsmodellen – en anmodning, som meget snart sendes af sted.
"Højskolen regner fortsat med, at den sag bliver løst tilfredsstillende," siger den afgående leder.
Højskolen benytter i dag lejede lokaler i Foreningernes Hus i Gellerup. 
www.gelleruphojskole.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.