Søndervangskolen har som led i helhedsplanen efterhånden forvandlet sig til et lokalt kraftcenter, der samler Viby Syd-området. Skolen har gang i mange projekter for både skolens elever og deres forældre.

Skole-hjemvejlederprojektet
Et af de vellykkede projekter, som skolen kører i øjeblikket, er skole-hjemvejlederprojektet, som hører ind under Videnscentret på Søndervangskolen. Videnscentret svarer til Kompetencecentret på andre skoler. Skole-hjemvejlederprojektet har bl.a. til formål at styrke dialogen og samarbejdet mellem skolen og hjemmet med henblik på at styrke tosprogede elevers faglighed og integration og hjælpe forældrene med at blive en del af deres børns skolegang. Noget, som har vist sig som en udfordring for mange skoler. Andre projekter, som hører ind under Videnscentret, er bl.a. læsevejledning, dansk som andetsprog og PTSD (fokus på krigstraumer).

Tre indsatsområder
”En skole-hjemvejleder er en ressourceperson, der bl.a. fungerer som bindeled mellem forældrene og skolen, kommer på hjemmebesøg sammen med lærerne, og forsøger at fremme forældrenes deltagelse i forældresamtaler og andre møder på skolen,” fortæller Sofia Suleman, der er skole-hjemvejleder på Søndervangskolen og fortsætter:
”Som skole-hjemvejleder har jeg følgende tre indsatsområder: For det første skal jeg få flere tosprogede forældre til at deltage i arrangementerne og forældremøderne, da det er vigtigt, at de bliver en del af deres børns faglige udvikling. Jeg er også ansvarlig for en gruppe, som hedder kvinder-møder-kvinder, hvor vi mødes en gang om ugen, laver mad og taler om, hvor vigtigt det er at blive en del af sine børns læring og faglige udvikling ved f.eks. at deltage i forældremøderne og spørge ind til børnenes hverdag og selv blive en del af det danske samfund. For det andet skal jeg være med til at minimere bekymrende fravær ved at undersøge, hvad årsagen er til en elevs store fravær ved bl.a. at tale med forældrene. Når årsagen er fundet, udarbejder jeg sammen med min leder en handlingsplan for at hjælpe den pågældende elev. For det tredje skal jeg i samarbejde med UU-vejlederen være med til at få eleverne videre på andre uddannelser og få dem fastholdt i de uddannelser, de vælger efter folkeskolen.”

Tæt samarbejde
”Der er et tæt samarbejde mellem alle os ressourcepersoner, som arbejder på Videnscentret. Vi mødes hver tirsdag, hvor vi bl.a. taler om, hvilke problematikker vi hver især har, og hvad vi skal gøre fremadrettet. Vi har en liste som hedder Bekymringslisten, som indeholder oplysninger om de elever, vi vurderer som værende bekymrende i forhold til deres faglige eller sociale udvikling. Dernæst taler vi om, hvem af ressourcepersonerne der kan byde ind med noget, som kan hjælpe netop denne elev,” fortæller Sofia Suleman.

Fremtiden
”Skole-hjemvejlederprojektet har kørt i et år nu og varer til sommeren 2011. Derefter vil man lave en evaluering af projektet, hvor det vil blive besluttet, om man vil fortsætte med det,” siger Sofia Suleman.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.