Om nøjagtig et halvt år – 1. april – må et succesrigt vejledningscenter for unge i Gellerup-området lukke, hvis der ikke inden da kan skaffes nye penge.
Vejledningscenteret for Uddannelse og Arbejde svømmer på det nærmeste i priser at være ildsjæle, rollemodeller og gode til at få unge i uddannelse og job.  Men pengene er ved at rinde ud, og projektvejleder Ahmad El-Ahmad har fået at vide, at centret på Dortesvej må lukke, hvis den igangværende fundraising ikke giver noget.
De unge i Gellerup-området har anvendt centret i stor stil, og statistikken for vejledninger er bare gået opad siden starten i 2004. Alene i første kvartal i år benyttede 134 unge og 48 forældre sig af muligheden for vejledning.
De tre ansatte har arbejdet for penge, der er kommet fra Integrationsministeriet, Landsbyggefonden, Århus Kommune og Brabrand Boligforening. 
Nye ansøgninger sendt
Ahmad El-Ahmad siger til borgerportalen, at der nu er sendt nye ansøgninger til satspuljemidlerne under Integrationsministeriet og til private fonde. Sidst på året ved han, om det er lykkedes.
Hvad er konsekvenserne for unge i området, hvis centret lukker? 
”Det bliver sværere for mange unge at komme i gang. Vi har en helhedsorienteret tilgang til vejledningen,” siger projektvejlederen, der sammen med sine to kolleger er ”tovholdere” i de unges mål med at få job eller uddannelse. Det indebærer eksempelvis, at forældrene inddrages aktivt.

Centret har også haft stor succes med at udpege unge rollemodeller, som er taget rundt på skoler og fortalt andre unge, hvor vigtigt det er at uddanne sig.

De unge og helhedsplanen
Ahmad El-Ahmad understreger, at når der er en boligsocial helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, skal man også tænke ind at sikre de unge en uddannelse.

”Ungdommen er et stort potentiale, som vi risikerer at tabe,” siger han.
Det andet tilbud til unge i området – Shaqo Junior – kan ikke erstatte Centrets tilbud. Også dette projekt løber tør for penge, og det sker allerede 31. januar 2011.
Link til Vejledningscentret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.