Der er stadig udbredt modstand blandt beboerne imod at rive gode boligblokke i Gellerupparken ned. For nylig vedtog de fremmødte medlemmer på afdelingens årsmøde en udtalelse, der går direkte imod helhedsplanens forslag om at rive tre boligblokke ned.
Før fristen for høringssvar i foråret skrev et stort flertal af beboerne under på en underskriftsindsamling imod nedrivning i det hele taget. 
I den udtalelse, der nu er vedtaget på afdelingsmødet, kan beboerne kun acceptere tilpasninger, som er afgørende i forhold til f.eks. den kommende bygade. Derimod kan de ikke acceptere nedrivninger, der kun har til formål at at nedbringe andelen af almene boliger i området. 
Kontant udmelding
Det var et nyvalgt bestyrelsesmedlem, Pia Bjerre Christensen, der kom med forslaget til udtalelse. Afdelingsbestyrelsen selv var mere kompromis-søgende i sin holdning, men Pia Bjerre Christensens forslag blev vedtaget af flertallet af de fremmødte 50 lejemål.
Denne kontante udmelding sætter en alvorlig klemme på de, der skal bære helhedsplanen igennem til vedtagelse hos alle tre parter: beboere, boligforening og byråd. 
Byrådet har gang på gang sagt, at hvis beboerne forkaster helhedsplanen, så falder hele kortspillet til jorden, og der er ingen plan B at tage op af skuffen. 
Forhandlingsmøde 27. oktober
Beboerne i Toveshøj og Gellerupparken skal tage stilling på beboermøder i november. Forinden holdes et såkaldt "forhandlingsmøde" 27. august, hvor de to afdelingsbestyrelser skal mødes med repræsenanter for partierne og med boligforeningen.
Dette møde skal – hvis alt går vel – forhandle sig frem til en løsning, som man tror vil kunne vedtages af henholdsvis beboerne, boligforeningen og af byrådet.
DET bliver svært, kan vi godt garantere allerede nu.
Hvis det ender i ingenting, falder tilsagnet fra Landsbyggefonden på 349 mio. kr. væk. Pengene er reserveret til formålet, men hvis helhedsplanens parter ikke kan blive enige om at sende en specificeret ansøgning til Landsbyggefonden senest midt i 2011, så er pengene væk og kan bruges af andre byer. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.