Helhedsplanen kommer meget tæt på den sydligste og fladeste del af Hasle Bakker. Området mellem Toveshøj og Hasle Ringvej skal bebygges, men ikke så meget, som forslaget til dispositionsplanen havde indregnet. 
Hasle Bakker går helt ned til Edwin Rahrs Vej, hvor den dog flader ud og derfor kaldes Plateauet. Forslaget til dispositionsplan viser en "funktionsblandet bebyggelse" – dvs. der kan både være boliger og evt. uddannelse eller erhverv i området. 
Men nu ser det ud til, at bebyggelsen må indskrænke sig. I høringsprocessen har en borger undret sig over, at der heri dette naturområde er skitseret bebyggelser. Hasle Bakker er etableret med støtte fra EU og Realdania.
Indsigelse gjorde indtryk
Indsigelsen har  gjort indtryk. I hvert fald indstiller teknik- og miljøforvaltningen nu, at området, hvor der kan bygges, gøres mindre end først skitseret – se tegningen til højre. 
Forvaltningen siger, at det første forslag blot havde en "oversigtig" karakter, og det betyder, at nu går man fra "oversigt" til "konkret areal, der kan bygges på".
Men den sydligste del af naturområdet berøres. Det er dog en diskussion, om et byggeri vil påvirke Hasle Bakker negativt eller positivt. Arkitekt i Århus Kommune, Merete Odgaard, siger til gellerup.nu, at det ikke er givet, at der overhovedet skal skrælles jord af Plateauet.
"Lenesvej flyttes længere ind mod Toveshøj, så med den nye indskrænkning kan der godt være plads til bebyggelsen uden at "ramme" Plateauet," siger hun.
I processen har hun rådført sig med Ole Skou Rasmussen, som i sin tid planlagde Hasle Bakker. Ifølge ham kan man godt argumentere for at placere en bebyggelse tæt på bakken, idet det er med til at gøre bakken til et "aktiv" – og at "iscenesætte bakken".

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.