Jo, der SKAL ske flere nedrivninger af boligblokke i Gellerup end blot dem, det er fysisk nødvendigt at rive ned for at give plads til eksempelvis bygaden.
Nej, det er ikke  et angreb på den almene boligsektor! 
Folkene bag helhedsplanen er urokkelige. Hverken underskriftsindsamlinger, hvor et flertal går imod nedrivninger, eller en nylig vedtaget udtalelse imod ikke-nødvendige nedrivninger får planlæggerne ved at ryste på hænderne:
Der skal rives tre boligblokke ned. Basta. En skal sælges, og to skal omdannes til andre formål. Der skal bygges rækkehuse og andre boligformer. Alt i alt skal andelen af almene boliger sænkes til 30 procent i 2030. 
Sådan kan man opsummere det korte svar til en række høringssvar til helhedsplanen. 
Protesterne mod nedrivninger fylder rigtig meget i bunken af høringssvar fra offentlighedsfasen i foråret. 22 af i alt 101 høringssvar handler om nedrivninger. Tre af disse går ind for nedrivninger, tre går hverken for eller imod, mens 16 går imod. Derudover ligger en underskriftsindsamling, hvor 1155 ud af Gellerupparkens 1776 lejemål går imod nedrivninger.
Unødvendigt at bruge penge på
Indsigelserne handler mest om, at beboerne er glade for at bo i området, og at det er unødvendigt at bruge penge på at rive gode boliger ned – og at tvinge folk til at flytte fra boligen.
Flere hæfter sig ved, at i de første skitser fra arkitekterne er vist, at "…man kan gennemføre en massiv fysisk forandring af området uden nedrivning."
Det sidste er rigtigt, medgiver sekretariatet for helhedsplanen. Men tilføjer så:
"Den videre bearbejdning af planen, herunder inddragelse af erfaringer fra udlandet og fra bogen "Arkitektur der forandrer", samt politiske drøftelser af planen, har medført, at nedrivninger har fået en mere central rolle i planen," hedder det i svaret til modstanderne.
Det er ikke et angreb
"Der er ikke tale om et angreb på den almene boligsektor, da tiltaget udelukkende skyldes, at der i området er en usædvanlig høj koncentration af almene lejeboliger (ca. 90 procent, red.). Herudover vil der stadig blive opført nye almene boliger andre steder i kommunen."
Til sidst i anbefalingerne understreges det, at "Med henblik på at skabe forståelse … bør begrundelserne for de konkrete nedrivninger uddybes."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.