Kvindehuset i Århus gentager succesen med førstehjælpsarrangementet. Lægen Purnima Kumarathas, der også sidder i bestyrelsen i Kvindehuset, vil igen torsdag den 14. oktober fra kl. 16.00 til 21.00 undervise i førstehjælp for de kvinder, som ikke havde mulighed for at deltage i dagsarrangementet i sidste måned.
Et tilbud til alle kvinder
”Da jeg sin tid planlagde disse sundhedsarrangementer, vægtede jeg "Førstehjælpen" højt, eftersom der – så vidt jeg var orienteret – ikke var noget lignende undervisningstilbud med førstehjælp for etniske minoritetskvinder,” siger Purnima Kumarathas og fortsætter:

”Jeg havde derfor fra starten valgt at lave to førstehjælpsarrangementer. Det er nemlig vigtigt for mig, at tilbuddet når så mange kvinder som muligt, så flere får gavn af arrangementet. Det gælder også kvinder, der er på arbejdsmarkedet; derfor valgte jeg også at lave et aftenarrangement, så de kunne komme med.”
De første fem minutter er afgørende
 ”At have kendskab til førstehjælp er vigtigt, bl.a. fordi det kan dreje sig om liv eller død. Den hjælp personen får i de første 5 minutter, inden ambulancen kommer, kan være med til at redde hans/hendes liv. Endvidere handler det ikke kun om, hvilke teknikker du kan gøre brug af ved førstehjælp, men det handler i høj grad også om at tilkalde 112, og hvad man siger i den akutte situation. Jeg har desværre oplevet, at folk ikke kunne finde ud af at ringe 112; efterfølgende havde det fatale konsekvenser for den pågældende familie,” siger Purnima og fortsætter:
”Jo flere, der kender til førstehjælp, jo mere gavnligt vil det være for den pågældende familie, omgivelserne og ikke mindst samfundet.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.