I gode tider går det nemt med at få jobs, hvis man bor i udsatte områder som Gellerup og Vollsmose. Til gengæld slår det hårdt, når krisen kradser, og beboerne i udsatte områder mister hurtigt igen deres arbejde.
Krisen er hårdere ved fattige områder, end den er ved landet som helhed, og her ligger en stor del af forklaringen på, at antallet af "sociale ghettoer" er steget fra 25 til 45 på bare et år. Det er områder, hvor over 40 procent står uden for arbejdsmarkedet, dvs. er på overførselsindkomster. Disse områder har ret til at anvende kombineret udlejning – dvs. afvise lejere uden for arbejdsmarkedet.
Flot stigning i de gode år
Det er boligselskabernes blad Boligen, der har regnet på tallene i september-nummeret. Da beskæftigelsen i hele Danmark steg med 2 procent i årene 2004-2008, så steg den med hele 30 procent i Gellerup og Vollsmose.
Arbejdsmarkedet kunne i de år bruge flere, og derfor var det let for mange ellers ressourcesvage at komme ind på arbejdsmarkedet.
Omvendt står de samme personer – ofte indvandrere – i første række, når der bliver afskediget i krisetider. 
Efter 2008 er den samlede beskæftigelse faldet med seks procent i hele landet, men i Gellerup og Vollsmose faldt beskæftigelsen med 20 procent. 
Krisen går især ud over unge
Krisen går særligt hårdt ud over de unge. Ifølge Boligen er beskæftigelsen blandt 16-19-årige i Gellerup og Vollsmose halveret fra 2008 til 2010.
Det er ikke kun i de mest udsatte boligområder, at beskæftigelsen svinger mere end i landet som helhed. Alle almene boligområder set under et oplever det samme, men i mindre grad: Antallet af lønmodtagere i almene boliger faldt med 12 procent fra 2008 til 2010 – mod fem procent for personer, der bor i andre boligtyper. 
Læs artiklen i Boligen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.