Regeringen fremlagde i går deres såkaldte ghetto-strategi, ”Ghettoen tilbage til samfundet”, som indeholder i alt 32 punkter, der skal styrke udviklingen i de udsatte boligområder. Bliver ghettoudspillet vedtaget, får det blandt andet betydning for Gellerup/Toveshøj. Derfor bringer vi nu de 32 hovedpunkter. Læs mere om de enkelte punkter ved at klikke på linket.

Fra ghetto-strategien:

Mere atraktive boligområder, der bryder isolationen
1. Strategisk samarbejde med kommuner, der har ghettoområder
2. Strategisk nedrivning af boligblokke mv.
3. Fra ghetto til attraktiv bydel.
4. Renoveringer.
5. Boligsocial indsats.
Bedre balance i beboersammensætningen

6. Stop for anvisning af flygtninge til ghettoer og udsatte boligområder.
7. Stop for anvisning til ghettoområder af personer fra ikke-EØS lande.
8. Kravet til passende bolig ved familiesammenføring skærpes.
9. Ressourcestærke beboere skal lettere kunne få fortrinsret til boliger i ghettoområder.
10. Styrkede muligheder for at afvise boligsøgende uden arbejdsmarkedstilknytning.
11. Styrket udslusningsindsats fra fængsler.
12. Alle boligorganisationer skal bidrage til en balanceret beboersammensætning i kommunen.
13. Blandede ejerformer og blandet beboersammensætning.
14. Udsættelse af lejere, der groft overtræder husordensregler.
15. Udfordringsret til kommuner og boligorganisationer.
16. Flyttetilskud til en ny start et nyt sted.
Styrket indsats for børn og unge
17. Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud.
18. Styrket forældreansvar – flere forældrepålæg.
19. Mulighed for at oprette skoledistrikter, der ikke er geografisk sammenhængende.
20. Heldagsskoler i eller i tilknytning til udsatte boligområder.
21. Styrket tilsyn med de frie grundskoler og øget fokus på elever med sprogstøttebehov.
22. Reservation af ”integrationspladser”.
23. Målretning af praktikpladstilskud til erhvervsskoler, der har mange elever fra bl.a. ghettoområder.
Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser
24. Jobcentre i ghettoer.
25. Stramning af 450-timers-reglen for ægtefæller på kontanthjælp.
26. Reduktion af boligstøtten som sanktion ved manglende forældreansvar og manglende opfyldelse af rådighedsforpligtigelsen.
Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet
27. National plan for politiindsatsen i ghettoområderne.
28. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere.
29. Øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn.
30. Udvidet adgang til tv-overvågning.
31. Betinget notering på unges straffeattester.
32. Målrettet kriminalpræventiv rådgivning.
Hvad er din holdning til regeringens ghettoplan? Brug kommentarfunktionen til højre! 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.