På fredag sker det: den politiske styregruppe for Helhedsplanen skal nå frem til den model, der om kort tid fremlægges for beboerne i Gellerup og Toveshøj. 
Når og hvis politikerne fra rådhuset og fra Brabrand Boligforening finder et kompromis om et samlet forslag til dispositionsplan, skal det til afstemning blandt beboerne. Siger de nej, kan helhedsplanen vælte – selv om politikerne i teorien kan vælge at gå udenom beboernes ønsker.
Mødet er blevet udsat til fredag, da politikerne på rådhuset ønskede tid til at vurdere regeringens ghetto-aftale, der får indflydelse på, hvordan udsatte boligområder i Danmark skal udvikle sig. 
I Gellerup har den lokale debat især drejet sig om ønskerne om en moske, som ikke er direkte vist i dispositionsplan-forslaget, men heller ikke afvist, og sagen om nedrivninger eller. Der ligger tre modeller – "scenarier" – til, hvor der kan/skal rives ned, og styregruppen skal vælge blandt dem, eller måske vælge en helt ny model. 
Begge diskussioner kan være det, der får mange beboere til at krydse af i nej-feltet, med mindre politikerne på fredag finder frem til noget, som alle parter kan leve med.
Andet og mere
Men der er andet og meget mere i helhedsplanen: 500 kommunale arbejdspladser til Gellerup, en ny bygade med butiksliv, nye veje, nye boligformer, nye uddannelser, højskole mv.
Næstformanden i Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, formulerede det sådan i et tidligere nummer af Skræppebladet:
"For at skabe plads til disse ting langs den kommende bygade er det boligforeningens vurdering, at det vil blive nødvendigt at omdanne eller nedrive bygninger. Men vi vil ikke være med til at rive ned bare for at rive ned."
Ikke råd til mange nedrivninger
De, som går imod nedrivninger "for nedrivningens skyld", kan også blive hjulpet af den økonomiske virkelighed. Regeringen har afsat 500 mio. kr. (af Landsbyggefonden, dvs. lejernes egne penge) til nedrivninger i 29 udsatte boligområder, og når man også skal kompenssere for lejlighedernes værdi, kan der med den pulje ikke rives meget ned. Samtidig mangler Århus Kommune i den grad penge, så det er et åbent spørgsmål, hvor meget kommunen vil bruge på at rive ned – "bare for at rive ned".
Sådan orienteres og stemmes:
Beboerne skal først orienteres – og to uger efter skal de stemme.
For beboerne i Gellerupparken:

  • Orienteringsmøde den 1. december 2010 kl. 19.00 i Foreningernes Hus
  • Beboermøde den 16. december 2010 kl. 19.00 i Globus1

For beboerne på Toveshøj:

  • Orienteringsmøde den 29. november 2010 kl. 19.00 i Laden
  • Beboermøde den 15. december 2010 kl. 19.00 i Globus1

På orienteringsmøderne vil der være en gennemgang af det valgte scenarie og derefter mulighed for at stille spørgsmål. På beboermøderne vil der være afstemning om det valgte scenarie for Helhedsplanen.
Brabrand Boligforenings repræsentantskab og Århus Byråd skal senere også stemme om planen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.