Hvis det står til århusianerne, så kan der godt rives tre boligblokke ned i Gellerupparken. Seks ud af ti, der er blevet spurgt i en undersøgelse til Jyllands-Posten, svarer, at når det handler om at ændre en udsat bydel til et attraktivt boligområde, så er det i orden.
Tallene er ikke opgjort geografisk, og hvis man spurgte beboerne i Gellerup, ville tallene være meget anderledes. Borgerportalen Gellerup.nu har også spurgt læserne, og skal man følge de 20, der har svaret, så er stemningen omvendt blandt læserne: her går seks ud af ti imod nedrivninger.
Men tilbage  til JP Århus’ undersøgelse, hvor 1000 mennesker er blevet spurgt. Borgerfløjen er mest stemt for nedrivninger, idet 70 procent af DF, V og C går ind for nedrivninger. I oppositionen er kun Enhedslistens vælgere imod (32 procent ja, 55 procent nej). S og SF og R har opbakning fra 57 procent af deres vælgere, mens 36 procent er imod nedrivninger.
Måske nyt forslag i dag
Men det er IKKE århusianerne, der skal afgøre helhedsplanen – derimod de tre parter byrådet, beboerne i Gellerup og Toveshøj, og Brabrand Boligforening. Og de er heller ikke enige før de afgørende møde i den politiske styregruppe i dag. Det fremgår af artiklen i JP Århus, at der vil blive fremlagt et nyt forslag, som ifølge Keld Albrechtsen skulle være spiseligt for alle.
Det vil vise sig, om byrådet derved sprækker på midten. De koncervatives Marc Perera har allerede været ude og sige, at det ikke er sikkert, at han bare siger ja til et helt nyt forslag idag, fordi han vil have sit konservative bagland med.
Det vil tage tid, som ikke findes. Ifølge Brabrand Boligforening skal afgørelsen falde inden jul, som er sidste frist for at søge Landsbyggefonden om sit foreløbige tilsagn på 349 mio.kr.
Keld Albrechtsen holder sig til tidsfristen og siger derfor, at boligforeningen og beboerne om nødvendigt kan gå direkte til Landsbyggefonden – dvs. uden om byrådet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.