En væsentlig del af de 349 millioner lovede kroner fra Landsbyggefonden skal gå til to beboerhuse i Gellerupparken og Toveshøj. De to samlingssteder til beboerne vil koste henholdsvis 70 og 30 mio. kr. – i alt 100 mio. kr.
Pengene er allerede afsat i det foreløbige løfte fra Landsbyggefonden, og beboerhusene er med i den politiske aftale fra sidste fredag. Men hvis beboerne stemmer nej ved afstemningerne 15. og 16. december, bliver der ingen beboerhuse, oplyser Helle Hansen, som er afdelingsformand i Gellerupparken. 
For Gellerups vedkommende virker de 70 mio. som er meget højt beløb, og Helle Hansen er da også glad ved udsigterne til, at huset bliver til noget.
"Det er selvfølgelig et stort beløb, men Gellerup har aldrig haft et stort beboerhus med festlokaler til udlejning – sådan som det er normalt i alment byggeri. Der er regnet ud fra en procentsats af byggesummen, og det er så blevet ca. 70 mio. kr."
Måske beboerhus i fem etager
Der er slet ikke tegnet på beboerhuset endnu, men i dispositionsplanen kan der bygges i fem etager. Huset får en central placering ved den kommende bygade, nemlig på Verdenspladsen. Denne plads indrettes mellem Gellerupbadet og det nuværende beboerhus Yggdrasil.
"Vi har brug for selskabslokaler til ca. 300 mennesker, og som kan lejes af beboerne. Dernæst forestiller vi os lokaler til foreningerne – da Foreningernes Hus i dag er tidsbegrænset og lejer sig ind i kommunale lokaler. Der vil også blive plads til andre formål," oplyser afdelingsformanden.
Hvad med det nuværende beboerhus – Yggdrasil?
"Det ved vi slet ikke endnu. De to huse vil ligge næsten over for hinanden, så måske kan de tænkes sammen – eller måske får vi ikke brug for det."
Afstemning igen til foråret
Når der ikke er tænkt dybt over det endnu, er det fordi der skal flere afstemninger til, før helhedsplanen er i hus. Først skal beboerne tage stilling til helhedsplanens principper i december, og hvis det bliver et ja, søges Landsbyggefonden om at bevilge pengene.
Så kan der regnes på det økonomiske grundlag for hele projektet, og det skal beboerne igen tage stilling til i foråret. Først derefter går planlægningen og projekteringen af huset i gang. Derefter skal der udarbejdes lokalplan for Verdenspladsen – eller også bliver det ikke nødvendigt.
Toveshøj – beboerhus og sundhedshus
Toveshøj får et beboerhus mellem blokkene og Bazar Vest. Huset får en noget anden konstruktion, idet der foruden beboerhuset bliver en række offentlige sunhedsaktiviteter i huset – sundhedscafe, lægeklinik eller hvad der viser sig relevant i planlægningen.
Gellerupsekretariatets leder Per Frølund nævner også muligheden for at indrette lokalcenter for ældre borgere, da den største blok i Toveshøj skal omdannes til blandt andet ældreboliger og seniorboliger. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.