Digteren og dramatikeren Peter Laugesen har boet i området omkring Gellerupparken siden starten af 80’erne, da han flyttede ind på Hans Broges Vej i Brabrand. I starten af 70’erne boede han i et halvt år i en lejlighed i den purunge Gellerupparken. Derfor har han god føling med udviklingen i området og er vel om nogen den centrale digter i området. Peter Laugesen bliver læst i hele landet og blev medlem af Det Danske Akademi i 1997. Han er en flittig oplæser, optræder jævnligt med jazz- og rockgrupper såsom århusianske Singvogel og har vundet adskillige litteraturpriser, senest Kritikerprisen i 2003.
Du boede i Gellerupparken i dens tidligere år – hvordan var det?
”Det var noget andet end i dag. Beboersammensætningen var en anden; der var endnu ikke flyttet indvandrere derud, men området var allerede dengang præget af mennesker på overførselsindkomster. Det var jo meningen, at det, man kaldte arbejderklassen, skulle flytte derud, men problemet var, at lejlighederne var for dyre. Mange beboere havde kun råd, hvis de fik tilskud fra kommunen. Men det var et hyggeligt sted at bo, og jeg kan huske, at der var mange studenterkollektiver i området.”
Hvad er dit forhold til området nu?
”Jeg har boet i Brabrand siden 1980, så jeg kommer jævnligt i Gellerup. Men som regel kun for at gå ture eller handle. Der er ikke mange andre gøremål i området.”
Jeg har læst, at du savner et mere aktivt kulturliv i Gellerup – som der bl.a. var i 70’erne?
”Ja, dengang kunne man gå til koncerter herude. Der er selvfølgelig forskellige teatre her, men jeg savner spillesteder til musik. Og hvorfor ikke en biograf?”
Hvad er din holdning til den nye Helhedsplan?
”Jeg synes, det er svært at synes noget om den på nuværende tidspunkt, ikke før den er ført ud i livet. Arkitektonisk ser den flot ud, men det gør arkitektur jo altid; det gjorde Bruun’s Galleri f.eks. også på papiret. Der er mange ubesvarede spørgsmål: Hvor skal de mennesker, hvis blokke bliver revet ned, bo? Og hvordan vil kommunen finansiere planerne i en tid, hvor de virkelig mangler penge? Det er en noget dristig plan at udføre lige nu.”
Hvad synes du om tankerne bag?
”Der er for meget fokus på, at Gellerupparken skal være pænere. Jeg mener ikke, at man kan lægge pænhed ned over den, pænheden skal komme indefra. Det kan godt være, at det viser sig, at planen gør noget godt for området, men jeg synes, det er tankevækkende, hvor længe man har ladet problemerne stå til.”
Du har jo boet i området længe – har man kunnet mærke, at udviklingen gik i den gale retning?
”De sociale problemer begyndte for 15-20 år siden med indvandrere og flygtninge, der stod uden for arbejdsmarkedet. Man har altså i mange år kunnet se, at udviklingen gik den forkerte vej, men man ikke gjort noget for at forbedre tingenes tilstand. Der har endda været tiltag, der bare gjorde ondt værre: lukningen af Nordgårdsskolen f.eks., som har betydet, at børnene i Gellerup skal med bus og med taxaer til skoler andre steder i byen. Selv har jeg aldrig været ude for noget negativt i området. Jeg har mødt de unge drenge, der er anti-‘alt hvad der er dansk’, og også talt med dem.”
Hvad mener du, at man kan gøre for at nå ud til de drenge, der laver ballade?
”Jeg mener, at de skal nås via sociale foranstaltninger. Jeg mener, at man skal give dem nogle steder, hvor de kan udtrykke sig. Her vender jeg tilbage til det, jeg sagde om det manglende kulturliv herude; hvis man kan give drengene en mulighed for at udtrykke sig gennem ord i stedet for vold, når man langt, tror jeg.”
Henter du selv inspiration til din poesi i området?
”Ja, jeg bliver inspireret af menneskene herude. Det er jo et anderledes indslag end det meste af Danmark. Jeg har også rejst en del i Mellemøsten og har fået et indblik i den mellemøstlige kultur. Der er mange positive ting ved den: Deres indbyrdes omgangsmåde; at de som udgangspunkt er venlige og åbne over for andre mennesker. F.eks. de unge drenge, også dem der har et dårligt ry – de er bedre end deres jævnaldrende etnisk danske drenge til at rejse sig op i bussen, når der kommer en ældre dame ind. Jeg har også fået et billede af en kultur rig på kunstneriske værdier, og jeg er overbevist om, at der sidder en del potentielle musikere, forfattere, malere og dansere rundt omkring i Gellerup, som bare mangler et sted, hvor de kan udfolde sig.”
Om Peter Laugesen: http://www.litteratursiden.dk/forfattere/peter-laugesen 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.