450 børn og voksne har deres daglige arbejdsgang på Tovshøjskolen – men der er plads til flere. Der er sket rigtig meget i de senere år – både pædagogisk med heldagsskolen og fysisk med en række renoveringer.
Skoleleder Jesper Lund Madsen beskriver her nogle af visionerne:
I  medarbejdergruppen  har  vi  det  seneste  år  brugt  en  del  tid  på  at skabe en  ny  vision  og  et  nyt  pædagogisk grundlag.  En  vision  og  et grundlag, der for os, der er ansatte, giver fælles fodslag  i  en  retning,  hvor  vi  tror  på, at vi i samarbejde med elever og forældre  kan  og  skal  skabe  god  læring, gode samværsformer  og  en  stor  flok kompetente medborgere i et godt og trygt fremtidigt samfund.

I er velkomne
Vi vil derfor gerne byde vores elever, vores  forældre og områdets  beboere velkommen  på  skolen.  Vi  vil  gerne være en skole der kendes og tales om for alt det positive, der sker i skolens lokaler i dag og fremover.

Vi  vil  åbne  os  mod  omverdenen  og dog  stadig  fastholde  et  stærkt  fokus på det vi gør bedst – driver skole. Vi har  derfor  også  ansat  en  skolehjem-vejleder.  Sofia  Suleman  er  ansat  på skolen  og  vil  i  den  kommende  tid sammen med skolens resterende personale  være  initiativtager  til  forskellige  aktiviteter  først  og  fremmest  for skolens  forældre,  men  på  sigt  også for  områdets  beboere. 
En  skole  som vores  har  mange  faciliteter,  der  ikke udnyttes  optimalt,  og  det  vil  fremadrettet være målet at vi i fællesskab med området i større grad end i dag kan  bruge  eksempelvis  skolekøkken og sløjdlokaler. Har man som beboer gode  idéer,  er  man  velkommen  til  at kontakte  undertegnede  –  vi  er  altid villige til dialog.
19.000 kvm. benyttes flittigt
Allerede i dag benyttes skolens 19.000 kvadratmeter  af  mange  fritidsbrugere  blandt andet  skolens  hal  og  svømmehal  er flittigt  brugt.  Mange idrætsforeninger  fra  såvel  lokalområdet  og  resten af  Århus  benytter faciliteterne.  Flere foreninger  bruger  også  skolens  undervisningslokaler  i  både  aftentimer og  i  weekenderne.  Men  vi  har  plads til mere og ikke mindst plads til flere af jer, der bor i området.

Skolen vil i det tidlige forår være vært ved  et  åbent hus-arrangement  hvor det vil være muligt at se skolens nyrenoverede faciliteter, høre om hvad vi alle 450 mennesker går og laver i dagligdagen, stille spørgsmål og komme med gode idéer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.