Er du kvinde med udenlandsk baggrund – og har du svært ved at finde et arbejde? Måske er det en mulighed at starte din egen lille virksomhed? 
I morgen torsdag kan du deltage i et møde, hvor du kan høre nærmere om at starte egen virksomhed – hvad der lykkedes for mange kvinder. Iværksættercentret Nyvirk har arrangeret seminaret, som foregår hos LærDansk, Vestergade 72, 8000 Århus C, lokale 112-113, 1. sal 
www.laerdansk.dk 
Mødet er også for de, der skal rådgive kvinder til selvforsørgelse. Der er  beretninger om at starte virksomhed for sig selv eller sammen med andre. Man kan møde rådgivere og netværk, der kan hjælpe videre, og deltage i dialog om, hvordan lokale kræfter kan støtte flere initiativer.
Program

  • Uffe Bech, Nyvirk Iværksættercenter, Århus, www.nyvirk.dk indleder om vejledning og projekter målrettet start af selvstændig virksomhed for nydanskekvinder på afstand af det almindelige arbejdsmarked
  • Zahra Ozlati, Zahra Wellness, Århus www.zahrawellness.dk fortæller om, hvordan hun kom til Danmark som flygtning. Efter mange år uden for arbejdsmarkedet åbnede hun sin egen wellness-klinik og nu er klar til at hjælpe andre i samme situation
  • Trine Alette Panton, Place de Bleu, København, www.indvandrerkvindecentret.dk videregiver erfaringer om barrierer for etniske minoriteters adgang til arbejdsmarkedet ogstarten af den socialøkonomiske virksomhed ”Place de Bleu” for ledige minoritetskvinder

Præsentation
repræsentanter for lokale iværksætter- og erhvervsservices, organisationer, projekter og
netværk præsenterer sig selv og mulighederne for hjælp før, under og efter start af egen
virksomhed. Følgende har foreløbig givet tilsagn:
•  Etnisk Erhvervsfremme www.etniskerhvervsfremme.dk 
•  StartAarhus / Væksthus Midtjylland www.vhmidtjylland.dk 
•  Nyvirk Iværksættercenter www.nyvirk.dk 
•  Integrationsnet www.integrationsnet.dk 
•  Socialøkonomisk Netværk Midt www.socialokonomi.dk 
Debat
Hvordan kan lokale kræfter støtte især kvinder med udenlandsk baggrund på afstand af
arbejdsmarkedet i at blive selvforsørgende via selvstændig virksomhed?
 
Link til rapporten: ”Etniske minoriteters og andre marginaliserede gruppers adgang til arbejdsmarkedet”, Indvandrer
Kvindecentret, Kringlebakken og FAKTI, december 2009 www.indvandrerkvindecentret.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.