Sprogforbistring var tæt på at sende helhedsplanen til urafstemning blandt alle beboere i Toveshøj og Gellerup – altså endnu en udsættelse af afgørelsen. Men det blev undgået, da de fremmødte begge steder trods alt var mest stemt for at tage afgørelserne på stedet.
Der var en del forvirring på den første aften, hvor Toveshøj holdt beboermøde. Da en beboer bad om urafstemning, fordi hun mente, at forsamlingen var for lille til at repræsentere beboerne, skulle dette spørgsmål afgøres blandt de fremmødte. Det blev bare ikke forklaret ordentligt, hvad en urafstemning går ud på.
Urafstemning betyder, at det ikke er beboermødet, der afgør et spørgsmål, men at det sendes til skriftlig og hemmelig afstemning blandt alle beboere. I praksis kan det ske ved, at beboerne inden for et par dage skal komme til boligforeningens kontor og stemme skriftligt. Læs mere om urafstemning i beboerdemokratiet i denne PDF
Men ifølge boligforeningens direktør Torben Overgaard har en del beboere haft vanskeligt ved at forstå dette særprægede demokrati-ord. Han mente, at nogle mente, at urene skulle afstemmes – synkroniseres…
Men uanset hvad, så måtte beboerne i Toveshøj række hænderne i vejret hele tre gange, fordi det hele skulle forklares lidt tydeligere hver gang. Der var så mange hænder oppe første gang, at der måske var flertal for en urafstemning. I hvert fald efter de første regler, der blev meldt ud fra mødeledelsen: det er nok med stemmer fra 25 procent af de fremmødte – så bliver der urafstemning.
Men midt i det hele blev procenttallet korrigeret, idet det gælder forslag, der betyder huslejestigninger. Det gør helhedsplanen ikke, så der skal over 50 procent til for at få urafstemning.
32 gik ind for urafstemning, 49 gik imod. Altså kunne afgørelsen træffes samme aften, og det blev den som bekendt.
Klarhed i Gellerup
Uklarhederne var overstået aftenen efter, da sagen gjaldt Gellerups beboermøde. Her ønskede en beboer også urafstemning. Dirigent Edwin Juhl bad de, der ville tage afgørelsen samme aften, om at række hænderne i vejret, og det gjorde næsten alle. Da han bad om markering fra de, der ville vente med afgørelsen, kom der kun to hænder til syne blandt de over 400 fremmødte.
Hvis helhedsplanen var blevet sendt til urafstemning, skulle der have været nyt materiale sendt ud til alle beboere, og selve afstemningen skulle sandsynligvis være foregået mellem jul og nytår.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.