Helhedsplanen sætter åbenbart gang i folks lyst til at flytte. I hvert fald var der en del spørgsmål om de konkrete muligheder for at få hjælp til at flytte, både på de to beboermøder og på åbent hus-dagene forinden.
465 lejligheder i Gellerupparken og Toveshøj bliver berørt: enten nedrives de, omdannes til andre slags boliger (ungdomsboliger og ældreboliger) eller sælges som ejerlejligheder, hvis der vedtages en lov om salg.
Beboerne i alle disse lejligheder får en tryghedsgaranti, som får virkning fra den dag, de får at vide, at de skal flytte. Der vil gå mindst et år, inden de skal flytte, og når de skal flytte, er der gratis flyttemænd, og man får en mindst lige så god lejlighed i lokalområdet. Reglerne er beskrevet her.
Men det er også muligt at flytte uden for Gellerup, og det var der spørgsmål til på møderne.
Få en aftale med boligforeningen
Her forklarede næstformand i Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, at boligforeningen har lavet en aftale med de øvrige boligforeninger, så det bliver muligt at flytte til en anden del af Århus – med de fordele, der ligger i tryghedsgarantien. Man kan henvende sig på boligforeningens kontor og få nærmere at vide.
En beboer på Toveshøj vil måske længere end det: hun spurgte, om det er muligt at komme ind i en boligforening uden for Århus, evt. på Fyn, ved hjælp af tryghedsgarantien.
Keld Albrechtsen: "Jeg kan ikke love det, men vi vil gerne undersøge det! Vi har et glimrende samarbejde med KAB (boligforening i Storkøbenhavn. red.), så måske kan det lade sig gøre i andre dele af landet."
Andre ville vide, om man skal betale nyt indskud, hvis man flytter uden for Gellerup. Men nej, indskuddet går med over i den nye lejlighed, beroligede Keld Albrechtsen.
Hvem må IKKE bo her?
Også på beboermødet i Gellerup blev der spurgt til tryghedsgarantien og det med at flytte. En beboer gik specifikt efter, hvem der IKKE må flytte til en lejlighed i Gellerup – på grund af reglerne for kombineret udlejning.
Keld Albrechtsen: "Vi ønskede ikke kombineret udlejning (hvor man skal være i job eller uddannelse for at få bolig), men det blev gennemtrumfet af kommunen. Men de af vore beboere, der skal flytte på grund af omdannelse eller nedrivning, kan få en anden bolig i området, uanset om de er i job eller uddannelse."
En  beboer spurgte, hvorfor denne tilsyneladende store flytteiver dukker op lige nu, og Keld Albrechtsen svarede, at det blandt andet kan hænge sammen med, at mange i området er fattige. De har ikke haft råd til at flytte, men det kan nu lade sig gøre for de, hvis boliger skal rives ned eller omdannes.
I øvrigt har Gellerup en fraflytningsprocent på godt 20 om året, dvs. hver femte lejlighed bliver ledig i løbet af et år. I Toveshøj er det lidt færre, der flytter hvert år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.