Hvis du er medlem af en boligforening, så har du i december måned fået en opkrævning på 100 kroner. Den skal du betale, hvis du fortsat vil stå på venteliste til en almen bolig i Århus.
Hvis du har fået girokort fra flere boligforeninger, så skal du prise dig heldig for, at du bor i Århus. Så kan du nøjes med at betale et af dem og smide resten væk.

Fra nytår 2011 koster det kun 100 kr. at være skrevet op til 42.151 boliger ud af de 42.509 boliger der findes i den almene sektor. Det betyder, at Århus slår bundrekord i billig opnotering af almene boliger. Man kan fra nytår nøjes med at betale blot 100 kr. om året for at stå på ventelisten til 99 procent af familieboligerne her i byen.

Det er resultatet af, at 15 boligorganisationer er blevet enige om en samarbejdsordning med opnotering af ledige lejemål. Aftalen indebærer en fusion af de tre nuværende fælles opnoteringer Sydsam, Århusbo og Århusbolig.
Brabrand med i den store opnotering
Brabrand Boligforenings ca. 5000 boliger lejes i øjeblikket gennem Aarhusbolig.dk, men det vil fra 1. marts 2011 ske gennem en ny fælles Århus-opnotering. Den får navnet Aarhusbolig.dk.

Det nye samarbejde vil oprette en fælles hjemmeside, hvor boligsøgende ligesom ved de hidtidige opnoteringer kan logge sig på og løbende justere ønsker.

Bolighavende beboere skal være opmærksomme
Det har hidtil været således, at man automatisk var medlem af foreningen når man boede et af foreningens lejemål. Det er ikke længere tilfældet når sammenlægningen sker. Alle medlemskaber slettes, og alle får nye medlemsnumre.
Derfor skal du, hvis du er medlem af flere foreninger – og derfor får flere girokort, kun betale til den forening, hvori du har det ældste medlemskab for, at få ancienniteten fra medlemskabet overført til det nye medlemskab. Det nye medlemskab, med nyt medlemsnummer, gælder ikke en enkelt forening, men opnoteringssamarbejdet mellem alle foreningerne.
Du skal desuden henvende dig til den boligforening, hvor du nu bor, og boligforeningen vil så registrere din beboerfortrinsret og samle dine brugeroplysninger på den nye fælles venteliste.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.