Hvis beboerne i Gellerup og Toveshøj vil beholde beboerhuset Tousgårdsladen, kan de hjælpe ved at skrive til Tousgårdsladen om, hvad de bruger den til. Det fortæller husmand Anja Raithel og husets formand, Esben Trige, fordi beboerhuset er i fare for at miste tilskuddet fra Århus Kommune.’
De to skriver:
Konkret sker der det, at beboerhuset Tousgårdsladen, der har fuldtidsbetalt medarbejder nu skal til at have ½-tidsmedarbejder. Beboerhuset skæres altså med 35 procent, og på sigt er det led i et ønske om at lukke huset helt.

Dette er en meget dårlig ide, da det store arbejde med at koordinere og organisere aktiviteter her i Laden, kræver en fuldtids-stilling. Den store arbejdsopgave i at drive huset m. alt fra budgetter, vedligehold, formidling, udlejning af lokaler osv. tager ca. 2/3 af arbejdstiden, mens den sidste tredjedel i høj grad bruges til udvikling af nye aktiviteter, støtte til foreningsaktiviteter/foreningsdannelse, til at styrke og opdyrke nye samarbejdsrelationer m.v.

Det er vigtigt at alle – der har lyst – giver deres kommentar / skrivelse om hvorfor de mener vores beboerhus – Tousgårdsladen – skal køre videre uden besparelser.

I kan fx skrive om hvorfor I benytter huset og hvad det I jeres øjne betyder for fx den gruppe af mennesker I ser benytte huset, hvad det betyder for lokalmiljøet, hvad det betyder for Århus, nærdemokratiet eller andet. Og selvfølgelig også hvad det betyder at have en fuldtidsansat husmand. Vi vil så samle disse skrivelser – så vi har noget at gå til kommunalpolitikerne med.

Brevet eller støtteerklæringen kan sendes til Anja Raithel på: info@tousgaardsladen.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.