Nu er det samtlige lejligheder i Skovgaardsparken, der vil blive lejet ud til lejere i arbejde, uddannelse eller noget tilsvarende. Tidligere var det "kun" ni ud af ti, men nu vil Brabrand Boligforening forhindre en udvikling hen imod flere lejere uden for arbejdsmarkedet.
Det kaldes fortrinsregler, og de betyder, at især studerende og personer i arbejde kommer foran i køen. Personer uden for arbejdsmarkedet er ikke udelukket fra at få bolig, men de kommer bagest i køen. Ansøgere med fortrin kommer bagefter ansøgere, der søger internt i en afdeling, men foran ansøgere på den almindelige venteliste.

Beslutningen om at lade reglerne omfatte samtlige lejligheder er besluttet af  Brabrand Boligforening Århus Kommune. Den anden del af Skovgaardsparken, som administreres af AAB, har lignende fortrinsregler. I begge afdelinger er hensigten at få en bedre balance mellem ressoursestærke og ressoursesvage beboere.
Risiko for sociale udfordringer
"Vi har indført reglerne i samråd med kommunen, fordi det er i Skovgårdsparken, der var størst risiko for sociale udfordringer," siger udlejningschef Rune Utoft.
Kommer reglerne nu, fordi helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj giver et større pres på naboafdelingerne, hvis beboerne flytter?
"Det vil nogle nok tro, men der er ingen direkte sammenhæng. Vi har primært taget beslutningen ud fra Skovgårdsparkens egne forhold."
I disse afdelinger kan nogle komme foran i køen, men dog med forskellige kriterier: Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård.
Gellerupparken og Toveshøj har også særlige regler, men her kan enlige med børn dog få fortrin, uanset om de er på overførselsindkomst eller ej.
Her er de persongrupper, der har fortrin til op til 100 procent af boligerne i Brabrand Boligforenings afdeling Skovgaardsparken:
1. Studerende igang med videregående uddannelse
2. Studerende, der bor sammen, til 4-rums boligerne
3. Ansøgere i afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør (afgivelse af bolig ikke nødvendig)
4. Ansøgere, hvor begge har arbejde
5. Ansøgere over 55 år uden hjemmeboende børn
6. Ansøgere, der har boet i afdelingen og flytter tilbage indenfor 4 år
7. Ansøgere, som er i arbejde eller som er blevet arbejdsløse indenfor det seneste halve år
8. Ansøgere som har sundhedsfaglig eller miljømæssig uddannelse
9. Ansøgere som er ansat indenfor politi, søværn eller militær
Dog skal boliger, der er velegnede for ældre eller handicappede, udlejes med fortrinsret til ventelisteansøgere, som har behov for en sådan bolig.
Se reglerne i alle BBBO’s afdelinger med fortrin (PDF-fil)
Disse har fortrin i AABs del af Skovgårdsparken:

  1. ansøgere med arbejdsmarkeds- eller studietilknytning til Århus Kommune
  2. par uden børn
  3. enlige
  4. ansøgere, ved skilsmisse og samlivsophør (skal dokumentere 2 års samliv)
  5. ansøgere over 55 uden hjemmeboende børn

Læs mere på aarhusbolig.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.