Det populære vejledningscenter på Dortesvej i Gellerup er sikret, idet Integrationsministeriet har bevilget 1,8 millioner til centret.
Denne bevilling sikrer at stedet kan fortsætte deres gode indsats for at få unge fra Aarhus Vest i ungdomsuddannelse eller job i de kommende tre år.
Vejledningscentret holder både informationsmøder for forældre og børn, men har også individuelle samtaler med unge. 
Øget fokus på forældresamarbejdet
”Med den nye bevilling skal vejledningen fremover have endnu mere fokus på forældresamarbejdet og på at gøre en tidlig indsats overfor de helt unge,” fortæller projektleder Ahmad El-Ahmad.

Ahmad forklarer, at den nye bevilling kræver, at de fokuserer endnu mere på samarbejdet med forældrene og på at lave en endnu tidligere indsats overfor de unge. Hvor de før vejledte unge ned til 14 år, skal de nu optage børn helt ned 12 år. 

”Børnene skal allerede i tolvårsalderen begynde at orientere sig mod, hvad de drømmer om at lave, når de bliver voksne. Det kan så godt være, at den drøm bliver ændret flere gange undervejs, men det betyder ikke noget, så længe de bare tænker over hvad de vil være,” fortæller Ahmad.  

Behovet for vejledning af unge og deres forældre må da også formodes at blive større, da den nye ’Ungepakke’ kan medføre at børnechecken ryger, hvis ikke den unge er i gang med at planlægge et uddannelsesforløb. 
Rollemodeller og karrierenetværk
Forældre skal fremover inddrages mere intensivt og grundigt, så de kan hjælpe deres børn i den rigtige retning. ”Karrierenetværket er et tiltag, hvor forældre med børn i uddannelse kan fungere som mentor for familier med yngre børn,” forklarer Ahmad.

Derudover skal rollemodellerne stadig bruges til at rådgive både den unge og forældrene. Det er en form for mentorordning, hvor frivillige unge hjælper andre unge med at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde.

Mentorerne er etniske unge, der allerede er i arbejde eller under uddannelse og derfor kan vejlede og give gode råd til de unge og deres forældre. 
Fra frivilligt projekt til permanent vejledningscenter
Ahmad El-Ahmad var på frivillig basis med til at starte Fribørsen allerede i 2001, der er forgængeren til vejledningscentret i dag. Det blev kørt på frivillig basis indtil 2004, hvorefter det blev til Vejledningcentret for Uddannelse og Arbejde. Brabrand Boligforening står bag centret.

”Jeg er glad for at det fortsætter, da det er svært for de unge og forældrene uden vejledning. Nu vil vi så bygge videre på vores succeser og blive bedre til at bruge andre metoder,” forklarer Ahmad.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.