Den multikulturelle børnehave Safiren skal fra første marts ikke længere ledes fra Dagtilbud Oasen i Gellerup, men fra Dagtilbud Gl. Brabrand. Det betyder, at den med tiden vil miste sine to-sprogede børn og blive et hundrede procent dansk.
"Det er en skam for integrationen, at Safiren ikke længere skal ledes fra Gellerup," udtaler lederen af Dagtilbud Oasen, Lene Syberg Enevoldsen.

Safirens forældreråd er yderst utilfredse
Den 26. januar besluttede byrådet, at Børnehuset Safiren fra 1. marts skal ledes fra Dagtilbud Gl. Brabrand i stedet for fra Dagtilbud Oasen i Gellerup. Indtil marts består Dagtilbud Oasen af syv institutioner, hvorefter Børnehuset Safiren overflyttes til Dagtilbud Gl. Brabrand.

Forældrerådet i Børnehuset Safiren er yderst utilfredse med denne situation. Derfor skrev en af forældrene fra Safiren, Camilla Andersen, et læserbrev til JP Århus inden vedtagelsen, hvor hun beskriver konsekvensen af den organisatoriske flytning for både Oasen og Safiren.
”Oasen vil miste størstedelen af sine etnisk danske børn. Gellerupområdet vil miste et oplagt integrationsværktøj, den store erfaring blandt Safirens personale i arbejdet med tosprogede vil gå tabt og de etnisk danske børn – og deres forældre – gå glip af en mulighed for at lære andre kulturer at kende,” forklarer Camilla Andersen.

Kommunens begrundelse for overflytning
Kommunens begrundelse for den organisatoriske overflytning er, at dagtilbuddene skal følge skoledistrikterne. Dette vil betyde, at det overvejende vil være danske børn fra Gl. Brabrand, der kommer til at bruge dagtilbuddet.
Forældre fra Gellerup vil ikke længere få tilbudt at få deres to-sprogede børn passet i Safiren. Med tiden vil Safiren derfor ikke længere være en mangfoldig børnehave med 25 procent tosprogede, hvor naturlig integration har været en del af hverdagen.  

Fremtidigt integrationsprojekt går tabt.
Lederen af Dagtilbud Oasen, Lene Syberg Enevoldsen, synes, at det er synd og skam, at en børnehave med så gode resultater med integration ikke bibeholdes.
”Det er trist, at en børnehave med så god erfaring med integration ikke bliver tilgodeset af kommunen. Ikke mindst går den naturlige integration tabt i Safiren, men også medarbejdernes multikulturelle kompetencer går tabt. Flere års erfaring med at arbejde med danske og to-sprogede børn vil ikke længere blive brugt i den fremtidige Safiren,” udtaler Lene Syberg Enevoldsen.
Der var ellers planlagt flere projektdage mellem Safirens og Oasens børn, som nu ikke bliver til noget på grund af overflytningen. Her var det meningen, at fire danske børn fra Oasen og fire to-sprogede børn fra Safiren skulle passes sammen for en dag. Projektdagene skulle give børnene en større tværkulturel forståelse og en bedre sprogtilegnelse. 
Læs mere om Dagtilbud Oasen og Børnehuset Safiren

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.