Regeringen har endnu ikke fremsat det lovforslag, der skal gøre det muligt for Gellerup og Toveshøj at sælge jord ud mod Ringvejen og få lov til at anvende overskuddet til at gennemføre helhedsplanen.
Selv om jordsalget er en af de vigtigste grundpiller i helhedsplanen, så er man i Brabrand Boligforening ikke nervøs over, at lovforslaget trækker ud. Hvis statsministeren udskriver valg i foråret, udsættes forslaget.
Næstformand i bestyrelsen og ankermand for helhedsplanen, Keld Albrechtsen siger til borgerportalen:
Vi er helt trygge
"Vi har naturligvis også talt med oppositionen, og vi er helt trygge ved, at uanset regeringsfarve vil det blive muligt for boligafdelinger at sælge jord og anvende pengene til helhedsplaner."
"Men vi synes da, at regeringen snart skal fremsætte lovforslaget, så der er ordentlig tid til lovbehandlingen inden sommer," siger Keld Albrechtsen.
Imens arbejder boligforeningen videre i tillid til, at loven vedtages. Landsbyggefonden skal snart søges om at udløse den lovede renoveringsstøtte, og her nævnes, at det er en forudsætning, at loven vedtages.
Bestyrelsen får myndighed
Brabrand Boligforening holder ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 25. februar for at håndtere jordsalget. Det skal ske ved, at repræsentantskabet bemyndiger foreningsbestyrelsen til at kunne sælge jorden – også den jord, som Gellerupparken og Toveshøj ejer.
"Men vi blander ikke de to typer af salg – foreningens salg og afdelingernes salg – sammen, da der er forskellige regler," understreger næstformanden.
Hvad giver jordsalget?
Hvis bestyrelsen får den ventede bemyndigelse, kan processen med helhedsplanen gå videre. Brabrand Boligforening skal bidrage økonomisk til helhedsplanen med op til 62,5 mio. kr. – det er det maksimale beløb, som er aftalt med Århus Kommune.
Jordsalget fra afdelingerne må kun gå til helhedsplan-formål, og derfor er det en ny situation, hvis jordsalget giver ekstra mange penge. Det er tænkeligt, at det sker, men så skal der laves en ny aftale med kommunen, oplyser Keld Albrechtsen.
Der kan vel også ske det modsatte – at der kommer en ny finanskrise, og jorden ikke kan sælges?
"Jeg er nu ikke i tvivl om, at vi kan sælge jorden, men ja, det er naturligvis en forudsætning, at vi ikke kommer ud i Finanskrise#2. For så vil det ændre alt."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.