Venstres spidskandidat ved kommunalvalget, Gert Bjerregård, fik et sviende nederlag. Derfor fik den unge venstreløvinde Laura Hay en udfordring af de store, da hun blev valgt til at sætte sig i rådmandsstolen for teknik og miljø.
Skræppebladets/borgerportalens udsendte har besøgt Laura Hay for at høre, hvordan hun som ny rådmand vil være med til at skabe et bedre og mere attraktivt byområde i Gellerup-Toveshøj.
Fra jura studerende til rådmand
Laura Hay studerede jura, da hun som 28-årig ved forrige valg kom ind i byrådet. Da Luise Gade trådte ud af Århus byråd, overtog Laura Hay socialrådmandsposten. I sin korte tid som socialrådmand var Laura dybt involveret i at forberede en større organisatorisk ændring af magistraten.
De sociale problemer i Gellerup/Toveshøj er kernen.
Siden sin barndom har Laura Hay kendt til de særlige sociale problemer, der har kendetegnet beboelsesområdet. Mange års forfejlet politik ved tildeling af nye lejligheder har medført, at de ressourcesvage er blevet koncentreret i området Laura Hay mener, at det er vigtigt at gøre beboelsesområdet mere attraktivt at flytte ind i, også for dem der gerne vil bo i en ejerbolig. Laura Hay lægger vægt på den boliggaranti, der er for dem, der gerne vil blive boende i området.

Herudover vil Laura Hay også gerne diskutere muligheden for at åbne ventelisterne i andre boligområder og tilbyde attraktive flyttepakker, således at områdets beboere kan vælge at flytte til andre dele af byen.
Hvorfor rive ned?
I det forslag til dispositionsplan, som nu skal til offentlig høring, har Venstre og konservative været fortalere for to alternativer igennem til debat, hvor to boligblokke rives ned. Det sker for at give plads til privat boligbeboelse for eksempel i form af rækkehuse. Nedrivningerne ser ikke ud til at hænge sammen med den øvrige plan. Bliver de boliger, der bliver resultatet billigere eller bedre, end dem, der bliver revet ned, og hvem skal betale, spørger Skræppebladets udsendte.

“De foreslåede nedrivninger ligger inden for den ramme, som boligforeningen, borgmesteren og vi er enige om,” starter Laura Hay. “Når man vil gennemføre store forandringer, kan det være nødvendigt at rive ned for at få plads,” fortsætter Laura Hay.
Alle skal æde kameler, hvem skal spise den sidste?
Brabrand Boligforenings ledelse er gået ind for, at der kan nedrives boligblokke i området, hvis det styrker den samlede plan.
• Beboerne i form af de to afdelingsmøder og repræsentantskabet skal også godkende planen. Nogle af beboere i området er kraftige modstandere.
• Herudover skal regeringen tillade, at grundsalget af Brabrand boligforenings arealer kan bruges til at finansiere planen.
Hvordan vil Venstre hjælpe Brabrand Boligforening med at få de to betingelser på plads? spørger Deres udsendte.
“Venstre i Århus har fokuseret på at formulere, hvad vi tror på, der skal til for at skabe et attraktivt byområde i Gellerup/Toveshøj-området.
Vi er i dialog med Regeringen og har blandt andre haft socialminister Karen Ellemann på besøg i området,” svarer Laura Hay

“I et forhandlingsforløb som dette, må alle parter æde kameler, hvis der skal gennemføres store forandringer. Det handler i politik ofte om, hvem der skal spise den sidste,” pointerer en smilende Laura Hay.
Det bliver spændende at se, hvilken kamel løvinden går med til at spise.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.