Mange unge i vestbyen er blevet chokerede over, at de pludselig har mistet deres opholdstilladelse i Danmark og faktisk opholder sig ulovligt her i landet. Det sker, hvis man ikke er dansk statsborger og bliver 18 år – så skal man søge.
Når man fylder 18 år skal man nemlig søge om en selvstændig opholdstilladelse. Det viser sig, at mange unge ikke ved det og derfor opholder sig ulovligt i DK og kan risikere udvisning, også selv om de er født i DK. Det var således ”chokerende” nyt for mange.
Center 10, Aarhus High School (Frydenlundsskolen) havde arrangeret et møde for 45 elever og forældre vedrørende de mange nye regler, som gælder for unge, der fylder 18 år og ikke er danske statsborgere.

Udover de fremmødte unge og forældre var der også repræsentanter for skolesystemet, især UU vejledere (unge og uddannelses vejledere).

Folkeinformation under HotSpot Centeret i Århus Kommune stod for oriente-ringen om det nye pointsystem, som gælder ved ansøgning om permanent opholdstilladelse. Herunder de specielle regler for unge.

Bag initiativet til mødet stod skole-hjem vejleder Sevket Cay.

Efterfølgende har UU-ledelsen i Aarhus Kommune taget initiativ til at holde lignende møder på de skoler, der har elever uden dansk statsborgerskab.
Dette vil foregå i samarbejde med Folkeinformation.

Også for statsløse voksne
Folkein
formation har fået mange henvendelser fra UU-vejledere og unge, men også ældre statsløse palæstinensere.

Der blev derfor også afholdt et informationsmøde på Gellerup Bibliotek tirsdag d. 22 febr. 2011, hvor jurist Rabih Azad-Ahmed orienterede om de særlige regler for statsløse.
25 var mødt op til dette arrangement.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.