Noureddine Faour er indehaver af grillen Al Amir på Gudrunsvej. Han er palæstinenser og kom til Danmark fra Libanon for 26 år siden. Han er meget glad for at bo i Gellerup, men han har alligevel et par forslag til, hvordan Gellerup bliver et endnu tryggere og bedre sted at bo.

Børn har brug for rollemodeller
Noureddine tror, at den faldende kriminalitet i Gellerup-området skyldes, at politiet er blevet mere synligt, og at der er kommet flere foreninger til, som holder unge beskæftiget.

”Skal kriminaliteten falde yderligere, skal forældre være bedre rollemodeller for deres børn, så de ved hvordan man skal opføre sig. Der skal også være mere hjælp til forældre, der ikke kan styre deres børn. De skal tilbydes særlige opdragelseskurser. Men forældrenes indsats er ikke nok, politiet skal også være endnu stærkere og have skrappere love for unge, der laver problemer. Der skal være konsekvenser for unge, der igen og igen laver problemer. Jeg synes, at problembørn burde sendes på en form for opdragelsesskole, hvor der er rollemodeller, og hvor de samtidigt bliver undervist i fag, de kan bruge i fremtidige job,” forklarer Noureddine.

Mere samarbejde for at få folk i arbejde
Noureddine synes, at det danske samfund skal holde op med at undskylde på vegne af kontanthjælpsmodtagere, der ikke magter at arbejde af den ene eller anden grund.

I stedet skal kommunen og boligforeningen komme mere på banen ved at blive bedre til at udnytte arbejdsløses ressourcer til fordel for området.

Blandt andet nævner han, at man burde inddrage folk på kontanthjælp mere, ved at kommunen og boligforeningen går ud og banker på døre og taler med folk. De skal få dem til at forstå, at det er deres eget lokalområde, de hjælper ved at give en hånd med. En fælles indsats vil styrke fællesskabet i Gellerup, forklarer Noureddine. 

”Hvis Gellerup skal blive et endnu bedre sted at bo, skal der samarbejdes mere på kryds og tværs mellem foreninger, og særligt skal samarbejdet mellem kommunen og boligforeningen forbedres. Hvis kommune og boligforening samarbejder mere, kunne de sammen få folk fra området til eksempelvis at rydde op i opgange eller til at rydde sne, så de gamle tør bevæge sig ud. Bare et par timer om dagen ville gøre en forskel for vores område,” udtaler Noureddine.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.