Klubberne i Gellerup og Toveshøj har fået 980.000 kroner til et musikprojekt, der skal få unge drenge mellem 10-16 år til at blive bedre til dansk. Pengene skal bruges til at lave et lydstudie i et kælderlokale under Tovshøjskolen, hvor drengene kan opøve deres danskkundskaber gennem rap.

Forbedrede danskkundskaber

”De unge, der kommer i rapklubben bliver væsentligt bedre til dansk. I klubben har de en fælles passion for rap, og det er noget, der engagerer de unge. Det vi så kan se er, at de unge forbedrer deres danskkundskaber markant, når de kommer regelmæssigt i klubben.  De unge skriver selv deres sange, og så sparer de med hinanden, når de mødes i klubben,” fortæller Henning Winther, som er Ungdomsskoleleder i Gellerup og Toveshøj.

En undersøgelse lavet af Fællessekretariatet har vist, at unge forbedrer deres danskkundskaber væsentligt ved at begynde i en Rapklub. Tolv lærere berettede om elever, der før var uengagerede i danskundervisningen, som efterfølgende er blevet nogle af de bedste til dansk i deres klasse.

Kreativ vej til uddannelse

Projektet er godkendt som et projekt, der ad kreative veje skal forbedre unges mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Pengene til projektet er bevilliget af Aarhus Byråd i forbindelse med Aarhus Kommunes RULL-MINI-program. Her er
der afsat i alt 60 millioner over fire år.

”Det nye lydstudie vil forbedre Rapskolernes faciliteter væsentligt. Studiet vil kunne bruges til at optage mange forskellige genrer; både vokaloptagelser og akustiske optagelser. Rapklubben er nu gået på sommerferie, men fra august har vi igen åbent tre gange tre timer i ugen, "fortæller Henning Winther.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.