Efter et sviende nederlag til Venstre ved kommunalvalget kunne socialdemokraten Hans Halvorsen overtage den tungeste rådmandspost i Århus efter Gert Bjerreaard. Som rådmand for socialområdet og beskæftigelse og med en baggrund som LO-formand i Århus er Hans Halvorsen den rådmand, der kan hjælpe den enkelte beboer i Gellerupområdet mest med at komme videre, hvis arbejdet mangler eller der er indtruffen en social begivenhed.
Skræppebladet/Borgerportalen har besøgt ham for at høre, hvordan han ser på Helhedsplanen.

Mere end en fysisk omdannelse af området
"Det vigtigste ved Helhedsplanen er, at det ikke alene er en plan for en fysisk ændring af boligerne, men det er også en plan, der skal kunne ændre det image, området har i resten af Århus," starter Hans Halvorsen. Det skal i fremtiden være attraktivt at bo i området, og gennem den sociale helhedsplan for området skal vi sikre, at de børn og unge, der bor i området, skal kunne bryde den sociale arv og få en god uddannelse og muligheden for et arbejde, fortsætter han.

Gellerupområdet har igennem mange år været præget af, at en meget stor del af beboerne er på overførselsindkomster, herunder også dem, der af forskellige årsager er flyttet til Danmark, og som ikke har kunnet få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er nogle lyspunkter, fortæller Hans Halvorsen. I de gode år er der sket en væsentlig forøgelse af beskæftigelsen af ikke-etniske danskere. Dem, der har fået beskæftigelse, beholder deres arbejde, selv om krisen er kommet. Specielt de unge kvinder går det bedre, de tager en uddannelse, og de kommer i arbejde. Udfordringen ligger i forældregenerationen og hos de unge mænd uden uddannelse.

Langt sejt træk
"Det er ikke til at komme udenom, at der er mange udsatte mennesker i Gellerup/Toveshøj-området. Det er eksempelvis psykisk syge og personer, der af mange forskellige årsager, som manglende uddannelse eller kendskab til dansk sprog og kultur, har svært ved at skaffe sig adgang til arbejdsmarkedet.
Nogle af de familier ser ud til at skamme sig over situationen, de opsøger ikke aktivt kommunen for at søge hjælp. Jeg mener, det er støtte, vejledning, job og uddannelse, der kan muliggøre, at den enkelte kan udvikle sig hen imod at blive et mere aktivt medlem af vores samfund og kunne forsørge sig selv," siger Hans Halvorsen

Jeg er startet med en kolonihave
Hans Halvorsen har i mange år boet i et hus nord for Århus. Nu er børnene flyttet hjemmefra, så huset er blevet for stort. Familien har derfor sat huset til salg for at flytte ind i en almen lejlighed. Hans Halvorsen har et 40 år gammelt boligbrev, så han regner med at kunne finde en lejlighed tættere på byen og gerne tæt på den kolonihave, han netop er begyndt at bruge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.