Samvirkets første kvartalsmøde bød på rigtigt mange ideer til, hvordan Gellerup-områdets børn og unge kan få en endnu bedre fremtid.

De cirka 45 fremmødte var som sædvanligt en blandet skare af foreningsfolk, beboere og ansatte i området.

Ideerne blev fremlagt for den kommende børne- og ungerådmand Kristian Würtz, som forhåbentligt vil tage flere af ideerne til efterretning.
Tidligt fokus og mere konsekvens
Politiet fortalte, at de kendte til flere pædagoger, der meget tidligt kunne fortælle, hvem der ville ende i en kriminel løbebane.

Derfor efterspurgte de et øget fokus på at hjælpe de børn, der i en tidlig alder udviser tegn på at have det dårligt psykisk. Men ikke mindst efterspurgte de også redskaber til at være mere konsekvente over for de værste bøller fra området. 

”Vores erfaring viser, at det bare er et par enkelte, der ødelægger det for de andre. Fjerner vi bare en eller to par fra en bande på tyve unge, er resten til at snakke med. Men vi mangler redskaber til at kunne fjerne dem, der styrer grupperne,” fortalte Jens Espensen fra nærpolitiet.
 
En af visionerne fra denne gruppe var, at der skulle dannes en ny form for opdragelsesinstitution, som de ‘hårde drenge’ skulle sendes på. Her skulle der praktiseres konsekvens, men også omsorg. Drengene skulle have mulighed for at lære noget og  ikke mindst komme i praktik ved en virksomhed. 
Anerkendelse og ejerskab betyder alt
Cirkusdirektør Trille Lucassen fra Cirkus Tværs lagde vægt på, at virksomheder fra Gellerup i stigende grad skal tvinges til at tage lokale lærlinge ind, da det automatisk skaber ejerskab over området.

”Mange af de unge føler ikke, at de har ret til at være her, derfor bør vi skabe aktiviteter og jobs, hvor de unge føler sig anerkendt og værdsat. I Cirkus Tværs fungerer flere af de ældre børn som mentorer for de yngre, og det er noget, der skaber selvværd,” forklarede Trille.
En mere praktisk skole og øget forældrekontakt
Flere fra Samvirket foreslog også, at skolen skulle gøres mere fysisk, da mange børn fra Gellerup er mere praktisk anlagte end boglige.

”Folkeskolen er i stigende grad blevet akademiseret, hvilket har ført til, at der er mere selvstudie end nogensinde før. Det er et stort problem for de børn, som ikke kommer fra en boglig familie,” forklarede en af gruppernes repræsentanter.

Flere nævnte, at der skal laves en særlig målrettet indsats for uddannelse, hvor familien bør inddrages mere. Derudover nævnte mange også rådgivning og opdragelsekurser til forældre som en vigtig indsats.

Kristian Würtz afrundede aftenen af med at sige, at den store fattigdom i Gellerup skal bruges som løftestang til at få flere midler til området. 

”Hvis der skal skaffes flere penge til børn og unge i Gellerup, tror jeg at endnu flere skal råbe op, så regeringen ser, at der er et konkret problem,” sluttede Kristian Würtz af.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.