De seneste år har Tovshøjskolen været igennem en fusionsproces efter at have modtaget et stort antal børn fra Nordgårdskolen, da den blev nedlagt for snart tre år siden.

”Det har taget noget tid at indsluse de mange børn fra Nordgårdskolen, men nu kan vi se at vores indsats efterhånden giver pote,” fortæller pædagogisk leder på Tovshøjskolen, Kirsten Hjortshøj.

Tovshøjskolen blev for fem år siden omdannet til heldagsskole, hvilket vil sige, at børnene møder klokken otte og først går hjem klokken fire om eftermiddagen. Princippet er en integreret skole og fritidsordning.
 
Fælles ansvar for at lære
På Tovshøjskolen har de taget undervisningsformen ’Cooperative learning’ til sig, da den har vist sig at fungere rigtigt godt – særligt i 0.-1. klasse.

Gennem denne metode lærer børnene at arbejde sammen i grupper ofte på kryds og tværs af årgangen, hvilket på sigt giver dem gode sociale kompetencer.

”Børnene bliver tildelt forskellige roller i de enkelte grupper. I gruppen lærer de, at de har et fælles ansvar og derfor bliver nødt til at hjælpe hinanden for at nå målet. Vi blander grupperne, så børnene kommer til at arbejde sammen med børn, der er meget forskellige fra dem selv både fagligt og personligt,” forklarer Kirsten Hjortshøj.
  
Klare mål
Kirsten forklarer, at to-sprogede børn ofte er to år bagud i forhold til børn med dansk som modersmål. Derfor arbejder de på Tovshøjskolen med at gøre målene meget konkrete, så de er tydelige for barnet.

”Vi arbejder meget med projekter. Først skal de i gruppen blive indbyrdes enige om et emne, og så skal de ud at finde information om emnet enten i bøger eller på internettet. Det betyder meget at de kan se, hvad de arbejder hen imod. At se det færdige produkt skaber motivation og stolthed, som igen giver lyst til at knokle på med nye projekter,” fortæller Kirsten.
Gode oplevelser motiverer
I det hele taget arbejder de på skolen meget med belønningspædagogik, da det for mange af børnene er vigtigt at føle succes i skolen.

”Mange af vores børn kommer fra ikke boglige hjem, hvor der ikke er meget hjælp at hente hos forældrene. For denne gruppe er det meget vigtigt, at de får gode oplevelser i skolen. Derfor sætter vi aldrig for høje krav, da vi tror på at det er de små succesoplevelser, der motiverer børnene til at lære mere,” siger den pædagogiske leder Kirsten Hjortshøj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.