Beboerne i Gellerup og Toveshøj er inviteret til et to-dagsseminar i Foreningernes Hus om sundhed og trivsel i området.  Alle der møder op, bliver hørt og får indflydelse.
Gellerup Bibliotek, Folkeinformation, Sundhedshuset, Jobhjørnet samt Sundhedscenter Aarhus vest ønsker i deres samarbejde, at der skal være mere fokus på trivsel og sundhed i Gellerup og Toveshøj, og derfor er denne konference kommet op at stå. 
”Vi inviterer derfor alle borgerne i området til at være med at til at definere, hvad deres bud på sundhed og trivsel er. Vi ønsker, at de der bor i Gellerup/Toveshøj får mere indflydelse på, hvordan vi skal skal arbejde med sundheds og trivsel og det gerne i samarbejde med borgerne,” siger Lone Hedelund, som er projektleder for videreudvikling af det nuværende fællessamarbejde, som kaldes Community Center Gellerup.
Konferencen finder sted onsdag den 27. kl. 12 til kl. 22 og torsdag den 28.april fra kl. 09 til kl. 16.
Fælles aktiviteter
Lone Hedelund forklarer, at planen med seminaret er at finde fire-fem fælles aktiviteter, som man kan arbejde videre med i den kommende tid. Det kunne f.eks. være planer om, hvad børn skal lave i sommerferien eller ældre mennesker, der skal dyrke motion, samt nogle af alle de ideer, der kom frem på Samvirkets Årsmøde. 
Deltagere på konferencen kan også være personer der arbejder i området og andre med tilknytning til området: her tænkes f.eks. på repræsentanter fra Meyer-projektet, fra Globus1 eller fra Filmprojekt Gellerup.
To dages konference
Konferencen strækker sig over to hverdage, hvor det kan være svært for beboere, der er i arbejde at deltage. Alligevel håber Lone Hedelund  at det vil være muligt for en del  beboere at deltage. Da konferencen også ligger om aftenen er der arrangeret børnepasning for de, der har behov, ligesom der er mad og drikke. Det er gratis at deltage i konferencen.   
For at få det fulde udbytte som deltager, er det vigtigt, at man deltager begge dage. Gennem konferencen kommer man til at arbejde med sig selv og får en fælles forståelse af området og til at se på de historiske perspektiver for Gellerup/Toveshøjs  i forhold til både de lokale, urbane og globale påvirkninger af samme .
Der skal skabes en fælles vision
Ideen med konferencen er også at få et godt afsæt for at få en fælles proces med alle i området igangsat i forhold til at skabe en fælles vision for indsatsen omkring sundhed og trivsel.
Lone Hedelund opfordrer derfor alle til at komme – også de som ikke plejer at komme til den slags arrangementer. Man skal heller ikke holde sig tilbage, selv hvis man ikke føler sig så sikker på dansk, så kan man få hjælp af de tilstedeværende medarbejdere fra Folkeinformation.
”Vi medarbejdere kunne godt bare sætte os sammen og brainstorme og finde nogle forslag og så igangsætte disse, men vi kender jo ikke alle beboernes behov og ønsker, og det vil vi gerne, så derfor var det naturligt, at lave denne konference,” mener Lone Hedelund.
Beboerne i Gellerup ved bedst hvad der er godt for deres område, og det bliver der nu lyttet til. Derfor er der al mulig grund til, at møde op og komme med sin mening.
Tllmelding til lokalbibliotekerne@aarhus.dk eller på Gellerup bibliotek, enten ved at møde op eller ved at ringe på 89409640. Deltagelse og forplejning er gratis.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.