Der var lidt "Goddaw mand! Økseskaft" over det, da Enhedslisten i byrådet tog problemet op med de 600 århusianske busbørn. Nemlig de mange tosprogede, der hver dag busses over store afstende, fordi de skal blive bedre til sprog på andre folkeskoler.
Først Enhedslistens Jette Jensen, der stillede forslag om, at disse børn skal sikres plads i skoler tæt på deres eget lokalsamfund. Hun havde også læst blandt andet borgerportalens beretning om ballade i bussserne, fordi buschaufføren er den eneste voksne i bussen, som ofte er næsten en time på vej mellem bopæl og modtagerskole. Spild af god tid, som kunne være brugt bedre på for eksempel intensiv sprogundervisningmente hun.
Så var det Dansk Folkepartis Lars Skov:
"Det skyldes manglende opdragelse, hvis børn går amok, fordi de kører en halv time frem og en halv time tilbage," sagde han.
Børn i lukket rum
Jette Jensen bad Lars Skov tænke på, at børn alle dage har været i konflikt med hinanden:
"Og når man sætter børn ind i et lukket rum i meget lang tid, oven i købet uden voksenopsyn, så kan man ikke undgå konflikter."

Den slags konflikter havde Jette Skive (DF) ikke, da hun i sin tid havde en times daglig bustransport til privatskole:

"Så må I selv afgøre, om jeg har taget skade, men jeg er i hvert fald aldrig blevet smidt af bussen på grund af dårlig opførsel. Børn har bare at sidde stille og roligt og opføre sig ordentligt!"

SFeren Thomas Medom blandede sig i den underlige debat:
"’Der er forskel på privatskolebørn fra ressourcestærke familier og tosprogede børn fra byens socialt udsatte boligområder," sagde han.
Er børnene blevet hørt?
Viceborgmester Rabih Azad-Ahmad (R) pointerede, at der er nuancer i sagen:
"Der er også forældre, som synes det er en god ide, at deres børn sendes til andre skoler for at lære bedre dansk. De sproglige problemer er noget, vi MÅ løse. Men transporten er også et problem, vi må se nærmere på. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om børnene er blevet hørt i denne sag."
Skolerådmand Jakob Bundsgaard Jensen var enig i, at afstanden mellem bopæl bør være så kort som muligt, men han gjorde opmærksom på, at de nærmest liggende skoler ikke kan anvendes, da  de allerede har overskredet grænsen på 20 procent elever med sprogstøttebehov.
De uafklarede spørgsmål skal nu drøftes i børn- og ungeudvalget, før sagen tages op igen i byrådet.

650 køres hver morgen
Aarhus Kommune spreder som den eneste kommune i landet de tosprogede elever, der ikke består en sprogtest. Det betyder, at 21 skolebusser hver morgen kører 650 elever ud til skoler, hvor der kun er få elever med sprogvanskeligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.