Politikere uden for Århus har været ude med riven efter Tovshøjskolen, og uden at have sat sig ind i den lokale virkelighed siger nogle, at den bør lukkes. Der går i dag kun tosprogede elever, og skolen har landets laveste karaktergennemsnit.
Men er det overhovedet en løsning at lukke Gellerup-Toveshøjs eneste tilbageværende folkeskole med 330 elever? Borgerportalen spurgte på vores Facebookside, og der kom forskellige svar. I de kommende dage bringer vi interviews med en, der vil bevare skolen, og en, der gerne ser den lukket.
Borgerportalen mener hverken det ene eller det andet. Men selv et ømtåleligt emne må debatteres frit. Du er velkommen til at kommentere spørgsmålet – enten her til højre eller ved at gå ind på vores Facebookside.
Pisa-rapport satte debat i gang
Rapporten, der satte gang i den fornyede debat om tosprogedes skolegang, hedder Pisa Etnisk og er udgivet af Rockwoolfondens forskningsenhed. Den udkom i april, men tallene stammer fra 2009. Du kan læse en sammenfatning  her. 
Et af resultaterne var, at tosprogede børn er blevet markant bedre læsere siden sidste undersøgelse. Men samtidig, at jo større indvandrerdelen er af det samlede elevtal, jo sværere er det at skabe fremgang.
"Problemet med høje koncentrationer af etniske børn er alvorligt og skal for en hver pris undgås. Hvis du går i et miljø, hvor der næsten ikke bliver talt dansk i frikvarterene, så er det tungt at lære sproget," siger professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) i en kommentar til Pisa-undersøgelsen.
Tovshøjskolen er helt klar over udfordringerne, og forleden fortalte viceskolelederen og eleverne selv om udfordringen – og deres ambitioner.
Hvad mener du? Hvordan løser vi dilemmaet?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.