Torsdag den 12. maj var rundt regnet hundrede fagfolk fra dagtilbud og skoler i Gellerup samlet i Foreningernes Hus for at diskutere, hvordan en tidlig indsats kan ændre løbebanen for udsatte børn.
De havde besøg af Professor Anders Holm fra Danmarks Pædagogiske Universitet, der med glimt i øjet fortalte om forskning inden for arv og miljø.

”Æblet falder sjældent langt fra stammen – heller ikke med en velfærdsstat der burde give lige rettigheder til alle. Men et barn kan påvirkes gennem en tidlig indsats, som kan føre til flid og pligtopfyldelse og disse egenskaber er mindst lige så vigtige som IQ. En tidlig indsats vender tifold tilbage,” fortalte Anders Holm. 

Tættere samarbejde
Konferencen bød på workshops, hvor de mange pædagoger og lærere fik nye ideer til, hvordan børnene bedst muligt hjælpes i overgangen mellem daginstitution og skole.

”Vi skal blive endnu bedre til at samarbejde institutionerne imellem. Der skal planlægges nogle flere besøg imellem institutionerne, og vi skal blive bedre til at udveksle erfaringer med hinanden. Særligt modtagerskoler uden for Gellerup har ikke erfaring med udsatte børn. De skal vide mere om, hvordan man bedst muligt hjælper disse børn videre i skolesystemet. Det kan institutionerne i Gellerup hjælpe dem med,” fortalte dagtilbudsleder Line Mølholm.  

Mere forældreinddragelse
I grupperne var de også enige om, at forældrene skulle inddrages meget mere i deres børns skolegang.

”Vi skal tro mere på forældrene og turde give dem ansvaret for deres børn.  Vi kan hjælpe dem med at blive selvhjulpne i forhold til at hjælpe deres børn med læsning og lektier. Måske den næste konference kommer til at handle om, hvordan forældre bedst muligt inddrages,” fortalte Line Mølholm. 

Udover at få forældrene på banen var der også stemning for at kæmpe for at få en pædagogisk medhjælper i alle busser, der kører busbørn ud til deres modtagerskoler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.