Der blev tændt stearinlys på bordet og hygget om os, da rådmand Dorthe Laustsen modtog Skræppebladets udsendte medarbejdere i sit flotte hjørnekontor på Århus Rådhus.
Vi var kommet for at høre om, hvordan hun som SF-rådmand ser på helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj-området.
Mange myter og mange sociale problemer
Dorthe Laustsen kender området og den almene sektor. I perioden 1973-76 boede hun i Bispehaven, hendes familie har boet både på Toveshøj og på Hans Brogesvej, og hun har været børnehaveleder i det nybyggede Gellerup i 17 år.
“Fra byggeriets start har området været præget af mange mennesker, der var udflyttet fra saneringsmodne ejendomme i midtbyen. Mennesker med mange sociale og økonomiske problemer, men mennesker der alligevel havde mange andre ressourcer,” starter Dorthe Laustsen.
“Sådan er det stadig. Området har en stor koncentration af socialt udsatte, og mange af dem er de såkaldte ikke-etniske danskere,” fortsætter hun.
“Området er lukket om sig selv, og kun dem, der bor og lever i området, kommer der. Det har givet anledning til mange myter om området i andre dele af kommunen og i samfundet i øvrigt. Myter, der er svære at aflive, fordi der er få, der har anledning eller lyst til at komme derud,” konstaterer Dorthe Laustsen.
Løs problemer og fjern myter
“Der er problemer med utilpassede unge og kriminalitet i området. I de senere år er der sket store forbedringer, og der kan stadig gøres meget,” siger Dorthe Laustsen.
“Derfor er det vigtigt, at området omdannes til en attraktiv bydel, hvor flere ressourcestærke personer vil flytte til – gerne i blandede former for bebyggelse med ejerboliger og erhverv. Det er også vigtigt, at borgerne i Århus får anledning til at besøge området, fordi der er en spændende bygade, sjove og interessante begivenheder, eller fordi de skal kontakte en kommunal myndighed eller har andet ærinde til området,” fortsætter Dorthe Laustsen, der tilføjer “ved at åbne op i området, kan der fjernes mange myter.”
Nedrivninger optager mig ikke så meget”
Det kan være nødvendigt at nedrive for at opnå, at der kan anlægges en bygade. Men nedrivninger er ikke et mål i sig selv,” siger Dorthe Laustsen.
“Vi skal sikre, at der er gode genhusningsmuligheder, og det er vigtigt at lytte til de høringssvar, der kommer. Hvis der er stor modstand mod nedrivninger, må man overveje, om der kan rives mindre ned. Jeg ser frem til, at det bliver en åben og konstruktiv proces”.
“Men det er rigtig vigtigt, at der også er fokus på den sociale del af helhedsplanen, så det sikres, at de problemer, der er i området, bliver mindre,” fortsætter Dorthe Laustsen
Kommunale arbejdspladser, ældreboliger og sundhedscenter
Det er en del af helhedsplanen, at der skal flytte kommunale arbejdspladser og funktioner ud til området, hvad mener du om det?” spørger Skræppebladets udsendte.
“Det er godt, at der flyttes arbejdspladser ind i området, så området bliver mere blandet. De kommunale arbejdspladser, der flyttes ud, bør være borgerrettede funktioner, som kan give anledning til, at flere århusianere får anledning til at besøge området. Jeg støtter, at der etableres et sundhedscenter i Toveshøj,” siger Dorthe Laustsen, ”men det er vigtigt, at det placeres sammen med et community center, og at det placeres, så der er et liv omkring.”
“Et lokalcenter med ældre- og plejeboliger er der også behov for, men også her er det vigtigt, at det ligger centralt, således at de ældre oplever sig selv som en del af byen,” siger rådmanden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.