Samvirkets kvartalsmøde handlede denne gang i høj grad om stolthed og fremtidsdrømme for Gellerup og Toveshøj.

Fokus på det der lykkes
Mødet startede med, at Sami Saidana fra Folkeinformation holdt oplæg omkring den anerkendende tilgang til mennesker. Metoden handler om, hvordan man ved at have en positiv tilgang til mennesker kan nå langt længere, end hvis man kun fokuserer på fejl og mangler. 

”Når man tager udgangspunkt i det, der lykkes, skaber man en positiv synergi, der er med til at skabe ens virkelighed. Med den traditionelle tankegang fokuserer man på fejl og mangler i stedet for at se på det der virker og den enkeltes ressourcer,” fortalte Sami.

Metoden blev brugt som udgangspunkt for en workshop omkring Gellerups fremtid. Derfor handlede diskussionen om noget så positivt som stolthed og drømme for Gellerup og Toveshøjs fremtid.

Stolthed over mangfoldig kultur
Folk udtrykte, at de er særligt stolte over, at de har så søde og hjælpsomme naboer og over, at området har så mange ildsjæle og så udbygget et foreningsliv.

”I Gellerup finder man en åbenhed og umiddelbarhed mellem folk, som man ikke finder mange andre steder,” fortalte en beboer fra Toveshøj.

Derudover sagde én, at man i Gellerup har flere unikke oplevelser på grund af den store kulturelle mangfoldighed med ikke mindre end 80 nationaliteter. Gellerup kan også bryste sig af at have så store rummelige lejligheder omgivet af grønne områder.

Gellerup skal vokse indefra
Drømmene for Gellerup var mange, men et gennemgående ønske var flere lokale jobs. Helhedsplanen skal være med til at skabe flere arbejdspladser og praktikpladser, særligt for de unge.

Der skal også skabes flere sportsklubber og aktiviteter for alle aldersgrupper. Der skal bygges en moske med et islamisk kulturcenter og ikke mindst et multikulturhus, hvor beboere kan fordybe sig i kultur, musik, dans og poesi.

Disse nye bygninger skal tiltrække folk fra nær og fjern og skabe et bedre image for området. Der skal koordineres bedre på tværs, så alle bliver enige om en fælles plan. Beboere udtrykte også et ønske om at blive involveret mere i helhedsplanen.

”Gellerup og Toveshøj skal vokse indefra. Det kræver, at kommunen involverer beboerne mere, så de føler ejerskab og engagement i de nye tiltag. Alle lokale kræfter og ildsjæle skal forenes og en fælles strategi skal lægges,” fortalte en beboer fra en af grupperne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.