Spørger man de to afdelingsformænd for Toveshøj og Gellerupparken, så kommer de med en klar anbefaling af helhedsplanen, når beboerne IGEN skal stemme om planen. Det sker mandag og tirsdag.
"Jeg håber, at rigtig mange møder op  til beboermødet. Er man i tvivl, så er mødet en god chance for at få svar på spørgsmål,"  siger Anett S. Christiansen, som er nyvalgt formand i Toveshøj.
I det indstik om helhedsplanen, der er sendt ud sammen med Skræppebladet, siger hun også:
"Man skal møde op, hvis man vil  gøre området  bedre, støtte områdets udvikling og sikre gode vilkår for børnene og familierne – men også for de ældre beboere, så beboersammensætningen bliver så nuanceret som muligt. Både unge og gamle  –  det giver den bedste grobund for fællesskab og aktiviteter."

Hun fremhæver også, at boligernes standard vil blive forbedret til glæde for beboerne.
Hun har talt med mange beboere i den blok, som skal omdannes til ældreboliger, og hun er optaget af at hjælpe dem mest muligt i processen.
"Tryghedsgarantien skal være i orden, og de berørte beboere skal have al den hjælp og vejledning, de har brug for," siger Anett, der i øvrigt glæder sig meget  til at få det kombinerede sundhedshus/beboerhus.
Nede i Gellerup opfordrer næstformand Ali Khalil beboerne til at stemme ja:

Beboernes ønsker opfyldes

"Helhedsplanen er et stort plus for Gellerupparkens beboere. Vi får mulighed for at få gennemført mange af de ønsker, som vi har hørt beboerne efterspørge på beboermøderne år efter år. Vi får hævet standarden på vores lejligheder. Vi får et stort beboerhus,  der blandt andet kommer til at rumme et selskabslokale, som man kan holde fester i. Og vi får ombygget nogle af vores lejligheder, så vi får et mere varieret lejlighedsudbud," siger Ali Khalil.

Helle Hansen: "Og så kommer der også arbejdspladser til området, og bygaden kommer til at give området meget mere liv. Endelig åbner Helhedsplanen jo også op for, at der kan blive bygget en moske i Gellerup, hvilket jo er et af de største ønsker blandt vores beboere med muslimsk baggrund."

Islamiske foreninger: kom og stem ja
Forbundet af Islamiske Foreninger vil ligesom sidste gang anbefale beboerne at stemme ja til Helhedsplanen. Formanden, Sami Saïdana, siger i særnummeret:

"Vi opfordrer derfor beboerne til endnu en gang at komme til møderne i maj og tilkendegive deres ja til planen, så den bliver endeligt godkendt. Et ja til Helhedsplanen vil fortsat give mulighed for en moske i Gellerupområdet."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.