Tirsdag stemte Gellerupparken for anden gang om helhedsplanen, der denne gang drejede sig om den såkaldte ’Skema A-ansøgning’ til Landsbyggefonden. Ansøgningen udløser, hvis den bliver godkendt, et lån på 349 millioner til finansiering af helhedsplanen. Debatten afspejlede, at ikke alle beboere støttede lige meget op om helhedsplanen, men afstemningen udløste alligevel et stort ja.

To kritiske beboere
To beboere var særligt kritiske over for helhedsplanen, begge bor de i blok to, som er en af de blokke, der skal rives ned.

”Jeg var blevet lovet et specifikt budget for helhedsplanen, i stedet fik vi i aften bare et overslag på udgifter. Det er jeg som beboer ikke tilfreds med, jeg vil gerne kunne se for mig selv, hvordan den her plan skal hænge sammen. Derudover er jeg bekymret for, om tryghedsgarantien holder. Hvad sker der, hvis pengene ikke slår til, stopper projektet så midt i det hele,” spurgte Pia Bjerre Christensen.

Brabrand Boligforening forsikrede, at budgettet ville hænge sammen, og at beboerne ville få et nøjagtigt budget, når Landsbyggefonden har godkendt projektet. De garanterede også, at tryghedsgarantien altid ville komme foran nedrivningen af blokkene. En anden beboer fra samme blok var heller ikke helt tilfreds.  

”Jeg synes at det er et stort kritikpunkt, at vi ikke har fået udleveret noget information omkring økonomien i helhedsplanen før i fredags. Det kan også bekymre mig, at vi ikke har fået nogen lovning på, at kommunen kan skaffe 1000 arbejdspladser til Gellerup. Kan de ikke det, river man jo blokke unødigt ned. Hvorfor så ikke bare bygge imellem blokkene,” spurgte Hanne Fisker.
Til det svarede Keld Albrechtsen, at kommunen fornyligt har lovet, at der kommer 1000 arbejdspladser til i Gellerup og Toveshøj inden for de næste to år.

Huslejestigning burde være nævnt
Et medlem af ad hoc-udvalget var overrasket over, at Brabrand Boligforening tilbageholdt informationen om den huslejestigning, som Landsbyggefondens lån uvægerligt vil udløse. 

”Jeg er bestyrtet over, at huslejestigningen ikke er blevet nævnt i aften. Lånet fra Landsbyggefonden skal jo helt sikkert betales tilbage. Hvordan Brabrand Boligforening kan undgå at forholde sig til det, er mig ubegribeligt. Beboerne bør få at vide, at deres husleje om fire år vil stige med 62 kroner per kvadratmeter årligt,” fortalte Herman Nielsen.

De fleste beboere, der ytrede deres mening under debatten, var dog overvejende positive. De mente, at helhedsplanen ville gavne området og gøre det mere attraktivt for udefrakommende. De håbede, at helhedsplanen vil være med til at ændre på Gellerup og Toveshøjs image. Afstemningen endte med en overvægt af ja-stemmer. 178 ud af i alt 202 stemte ja, 22 nej og to stemmer var ugyldige.

”Jeg elsker ikke alt ved helhedsplanen, men jeg synes, at der er mange gode tiltag i den som vil gavne vores område. Jeg vil opfordre jer alle til at være aktive, for kun ved at møde op får vi medindflydelse på helhedsplanen,” sluttede den lokale ildsjæl og afdelingsformand Helle Hansen af.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.