De tre vestbyskoler Tovshøjskolen, Ellekærskolen og Skjoldhøjskolen kan få del i et milliontilskud fra Undervisningsministeriet. Pengene skal bruges på handlingsplaner, der giver en øget faglighed i skolen for de tosprogede elever.
Ministeriet har udpeget 14 skoler i landet, der kan søge tilskud, som stilles til rådighed for "Den nationale handlingsplan". Skolerne skal leve op til specifikke mål for de tosprogede elevers faglighed.
Baggrunden er ifølge ministeriet, at to ud af fem elever med indvandrerbaggrund i femtenårsalderen mangler funktionelle læsekompetencer. Det betyder, at de har store vanskeligheder ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

"Vi skal sætte turbo på indsatsen for at styrke de tosprogede elevers faglighed. Det er nødvendigt både at belønne de skoler, der kan vende dårlige resultater til gode, og tage fat i de skoler, der ikke har tilstrækkeligt fokus på de dårlige resultater. Udviklingen går for langsomt, og vi skal sætte direkte ind for at løfte de tosprogede elever fagligt her og nu," siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Aftaler et år ad gangen
Skolerne tilbydes et milliontilskud til at iværksætte indsatser. Til gengæld skal de opstille og nå specifikke mål for de tosprogede elevers faglighed. Aftalerne er treårige, og der opstilles årlige mål, som udløser en million kroner årligt i tre år. Skolerne er udvalgt på baggrund af de tosprogede elevers afgangskarakterer og overgang til ungdomsuddannelse.

Selv om Tovshøjskole har lave afgangskarakterer, så er skolen dog samtidig god til at hæve elevernes faglige standpunkt i forhold til det forventede niveau. Skolen er faktisk bedst i hele Aarhus til dette.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.