Det er en gammel skrøne, at unge nydanskere helst skal uddanne sig til læger, jurister og ingeniører.  Alligevel anser både de unge og deres forældre det som finere at få en gymnasial end en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Teknisk Skole, handelsskole, SoSu-uddannelser er ikke ”fine” nok…

Men guldet er ofte at hente i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, og Søndervangskolen sætter nu ind på at få både elever og forældre til at kigge den vej. Skole-hjemvejleder Sofia Suleman har gang i flere projekter, som handler om dette.

”Vores succeskriterium er, at flere af skolens elever vælger erhvervsvejen, og at forældrene støtter dem i det. Det er ikke altid populært for nydanskere, fordi universitetsuddannelser ofte giver prestige. Men får vi forældrenes støtte, så kan eleverne nå langt i erhvervsrettede uddannelser,” siger Sofia Suleman.

Hun blev i februar opnormeret fra halv til fuld tid på Søndervangskolen, og meget af den ekstra arbejdstid går med elever i udskolingen. Regeringen siger, at i 2015 skal 95 procent af alle unge tage en ungdomsuddannelse, og i Aarhus sigter man endda efter at nå andelen i 2013.

Projekter skal forberede de unge

”Derfor arbejder vi med flere projekter, der skal få flere til at gå efter erhvervsrettede ungdomsuddannelser, og forberede eleverne så godt, at de har lettere ved at holde fast i deres valg.”  

Sofia Suleman nævner projekterne (som vibysyd.dk i øvrigt senere vil følge op på):

  • Uddannelsesparathedsvurdering. Skal målrette elevernes uddannelsesønsker bedst muligt, blandt andet gennem elevsamtaler i 8. – 9. klasse og møder med lærerteams og forældrene.
  • Mentorprojektet. Mentorerne er studerende på videregående uddannelser, der fungerer som rollemodeller for en udvalgt gruppe (pt. 42 elever), der har et behov for særlig støtte og vejledning for at blive i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve og at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Fastholdelseskaravanen er for forældre og elever med etnisk baggrund i 8. klasse. Forældrene får indsigt i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser –  det er med til at få flere unge til at gennemføre deres forløb senere.  
  • JobSnuser. Eleverne på 6. og 7. årgang skal sidst på skoleåret besøge uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at få kendskab til uddannelsesmulighederne og arbejdsmarkedet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.